Det finns visst hopp om ungdomen

Ledare Artikeln publicerades
Så här gjorde Vänsterpartiet reklam för sig på en skola inför valet 2014.
Foto:FANNI OLIN DAHL / TT
Så här gjorde Vänsterpartiet reklam för sig på en skola inför valet 2014.

Det finns hopp om ungdomen. Trots att det brukar sägas att den är radikal anser sig fler stå nära den borgerliga Alliansen än de rödgröna (55 procent mot 51).

Men siffrorna i Ungdomsbarometern, en enkät med 16 000 personer i åldern 15-24 år som publicerades på onsdagen, ger även skäl till bekymrade frågor för alla oss som vill tro att den parlamentariska demokratin och partisystemet har en framtid.

Till exempel väcker den återigen frågan om och i så fall hur dessa partier ska få besöka och göra reklam för sig på skolor och högskolor. I takt med att heta känslor uppstått kring besök av partier på såväl vänster- som högerkanten har allt fler valt att helt sonika säga nej till alla.

”Det gör det svårt att rekrytera, skapa engagemang och entusiasmera”, säger SSU:s ordförande Philip Botström till TT. Hans kollega och motståndare i MUF, Benjamin Dousa, håller med och säger att ”vi måste kunna synas på plattformar där unga rör sig”.

Frågan är principiellt både viktig och svår. Om skolan helt säger nej till besök från politiken kräver det dels att skolans egen kompetens för att mer ingående jobba med partierna och det politiska systemet säkras bättre. Och gudarna ska veta att det inte saknas lärare som själva gärna låter sin privata politiska åskådning och argumentationen för den bli känd för dennes elever.

Att skolbarn får se att politiker är ”riktiga människor av kött och blod” och höra hur och varför denne kom att bli engagerad i partipolitiken har också ett svårersättligt värde. Och vän av ordning som säger att skolan inte ska utgöra plattform för, till exempel, Sverigedemokraters åsikter bör samtidigt göra rågången gentemot alla möjliga och omöjliga intressegrupper och organisationer klar; sänder skolteatern även ett politiskt budskap? Innebär besöket på bondgården månne en dold påverkan från LRF och därmed Centerpartiet?

Svaren är inte enkla, men det är lika så bra att Sjuhärads kommunpolitiker och rektorer tar diskussionen redan nu, det är snart val.

Åter till Ungdomsbarometerns siffror: Det är noterbart att samma dag som Anna Kinberg Batras parti i SVT/Novus opinionsmätning får skakande låga 16,4 procent är Moderaterna fortsatt största parti bland de unga (28 procent). Men: till protokollet hör onekligen att enkäten gjordes redan i oktober i fjol. Mycket vatten som runnit sedan dess.

Den samlade partipolitiken har också skäl att fundera över följande: 46 procent av ungdomarna håller med om påståendet att politikerna inte kan lösa problemen som finns i Sverige, medan bara att 40 procent som tar avstånd från påståendet.

Den positiva tolkningen av detta är att ungdomen förstår att Sverige är i starkt beroende av vår omvärld, av EU, av ett globalt samarbete. Vi får hoppas på det.