Borås-Göteborg drar nitlotten

Ledare Artikeln publicerades
I morgon, torsdag, ska Trafikverket lämna sitt förslag till regeringen över vilka infrastrukturprojekt som man vill satsa på det kommande decenniet. Där ingår i n t e järnvägen Göteborg-Borås, enligt våra uppgifter. Här Trafikverkets chef Lena Erixon till vänster om förra ministern Anna Johansson och Stefan Löfven.
Foto:Fredrik Sandberg/TT
I morgon, torsdag, ska Trafikverket lämna sitt förslag till regeringen över vilka infrastrukturprojekt som man vill satsa på det kommande decenniet. Där ingår i n t e järnvägen Göteborg-Borås, enligt våra uppgifter. Här Trafikverkets chef Lena Erixon till vänster om förra ministern Anna Johansson och Stefan Löfven.

Västsverige och Borås drar nitlotten. Trafikverket kommer i morgon, av allt att döma, föreslå regeringen att i n t e satsa pengar på rader av stora, akuta infrastrukturprojekt i regionen.

Även de redan utlovade miljarderna till järnväg Bollebygd-Mölnlycke fryser inne.

Inte heller några öronmärkta pengar till den helt nödvändiga kapacitetshöjningen på Västra Stambanan eller till svårt nergångna södra Bohusbanan.

Inga miljarder till den för hela landets näringsliv så viktiga muddringen av Göteborgs hamn för att kunna ta emot mer djupgående containerfartyg.

Så bistert ser läget ut, enligt de uppgifter som nått oss om innehållet i det förslag till nationell infrastrukturplan för åren 2018-2029 som Trafikverkets generaldirektör Lena Erixon i morgon, torsdag, överlämnar till nye infrastrukturministern Tomas Eneroth (S).

Man kan förstås trösta sig med att beskedet om att dra tillbaka de anslag som ju öronmärktes redan i förra nationella planen för den tänkta första etappen av höghastighetsjärnvägen, Mölnlycke-Bollebygd, kommer helt väntat, efter den nyss avgångna ministern Anna Johanssons (S) utspel förra hösten.

Hennes resonemang, att det är vettigare att planera och bygga hela sträckan Göteborg-Borås på samma gång, gick i sak att begripa. Om att denna sträcka är motiverad att prioritera råder också bred politisk enighet om i riksdagen. Men som vi skrivit under våren kan Västsverige nog bara fortsätta drömma om att det bygget faktiskt ska komma igång det närmaste decenniet, eftersom regeringen valt att finansiera höghastighetsprojektet inom ordinarie budgetram.

Då regeringen också – än så länge – vägrat att följa rekommendationen från Sverigeförhandlingen om att låna upp till hela projektet över riksgälden och bygga allt i ett svep bedömer, och eftersom regeringen i våras gav direktiv till Trafikverket att inleda med att bygga delsträckorna Ostlänken och Hässleholm-Lund, finns inte en krona över till Göteborg-Borås-delen när de 622,5 miljarderna, som ramen omfattar, ska fördelas.

Redan under ett seminarium i Almedalen i juli lät Trafikverkets regiondirektör Håkan Wennerström förstå att förslaget till regeringen vad gäller just ”vår” järnväg kommer att formuleras som en ”brist”. Med andra ord: Trafikverket anser att bygget är angeläget, men att pengarna är slut.

Det besked som ändå bör, som ändå m å s t e, komma i morgon är att Trafikverket föreslår att pengar anslås till att utredning och planering kan fortsätta med full kraft, i väntan på att politiken kommer till sans.

Ja, vi går in i ett valår och finansminister Magdalena Andersson (S), bör upprepat påminnas om löftet som hon avgav i BT i december 2013, att ny järnväg Göteborg-Borås ska stå klar senast år 2030. Politik är ju att vilja, och regeringen väljer i höst att hellre betala av runt 40 miljarder på den reda låga statsskulden än att höja anslaget till investeringar i ett modernare, grönare Sverige, som tåget onekligen skulle vara.

Ur ett färskt tjänsteutlåtande i Västra Götalandsregionen läser vi: ”I slutet på sommaren åkte en delegation bestående av Johnny Magnusson (M) och Ann-Sofi Hermansson (S) med ett par tjänstemän till Stockholm för att träffa generaldirektör Lena Erixon och regiondirektör Håkan Wennerström på Trafikverket angående stråket Göteborg – Borås – Jönköping. Syftet var att markera vikten av stråket och att behålla momentum och byggstarta Mölnlycke – Bollebygd så fort det går.”

Denna sistaminuten-insats synes inte ha ändrat läget. Kan den västsvenska politiken göra mer? Kan Moderaterna, när en ny partiledare väl är på plats, sträcka ut en hand om en uppgörelse med Stefan Löfven? Har Miljöpartiet och västsvenska socialdemokrater i riksdagen ansträngt sig nog?

Det här håller inte.