Åsiktsfrihet innebär inte en garanti för att få statliga bidrag

Ledare
Det här en bild ur den video som Aftonbladet nyligen publicerade. Filmen visade föreläsningen ”Riktlinjer för beblandning i väst” och hölls i oktober 2015. Föreläsare är sheikh Muhammad al-Shahrani. Det här är ett av flera citat om hur kvinnor måste uppträda, enligt föreläsaren.
Foto:

Artikeln publicerades 21 april 2017.

”En striktare bedömning av vad det innebär att respektera demokratins idéer”. Så beskriver den tidigare så släpphänta Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, sin nya linje.

Det fick till följd att Sverigedemokraternas ungdomsförbud SDU förra året fick avslag på sin ansökan: ”SDU:s tolkning av svenskhet, vem som kan betraktas som svensk samt tolkning av nationalism inte är förenligt med respekten för demokratins idéer, jämställdhet och förbud mot diskriminering”, menade MUCF.

Även Sveriges Unga Muslimer fick avslag på grund av demokratikriteriet. I går kom beskedet att inte heller Sveriges Förenade Muslimer får pengar till sitt antirasistiska projekt ”Stå upp 2.0”. Att bjuda in föreläsare som stödjer terrorgrupperna IS och al-Qaida gör att allvaret i det antirasistiska engagemanget kan ifrågasättas. Att föreningen dessutom tvingas betala tillbaka drygt en halv miljon kronor som redan betalats ut, är välkommet.

Blåögdhetens tid är förbi. Åsiktsfrihet inom lagens råmärken är en grundläggande rättighet. Att få statliga och kommunala bidrag är det inte. Samhället ska inte understödja omstörtande verksamheter.