Kultur&Nöje

Nya slut i bok av Hemingway

Kultur&Nöje Artikeln publicerades

Nästa vecka kommer en ny utgåva av Ernest Hemingways "Farväl till vapnen".

Den nya versionen innehåller alla alternativa slut och flera borttagna stycken som Hemingway skrivit i ett tidigt skede av boken, rapporterar New York Times.

Originalet gavs ut 1929, och i en intervju med The Paris Review 1958 sade Hemingway att han skrev om de sista orden i "Farväl till vapnen" 39 gånger innan han var nöjd. Hemingways barnbarn, Seán Hemingway, tror att boken kan vara intressant för dem som vill titta närmare på ett stort verk och få en inblick i hur det kom till. I nyutgåvan är det hela 47 slut, alltså fler än vad författaren själv trodde. Sedan 1979 har de förvarats i en Hemingway–samling på John F. Kennedy Library i Boston och studerats noga av Seán Hemingway. Utgåvan innehåller även handskrivna anteckningar som tillsammans med de långa överstrukna styckena kan ge läsarna en känsla för Hemingways arbetsprocess.