Kultur

Valter Kotsalainen, SD: ”Vi vill satsa på hembygdsföreningar”

Kultur Artikeln publicerades
– Sverigedemokraterna har det lokala kulturarvet som viktigaste fråga.
Foto: Lena Kvist
– Sverigedemokraterna har det lokala kulturarvet som viktigaste fråga.

Snart är det val, men vad vill politikerna i kulturnämnden egentligen? Nu är det dags för Valter Kotsalainen, SD.

Du har fått välja din favoritplats i kultursammanhang i Borås för vårt möte. Varför valde du Kulturhuset?

– Det är en trevlig plats att mötas på och den är lugn och avkopplande. Jag har varit här mycket som ung och lyssnat på grammofonskivor så det finns lite minnen. Jag funderade även på Ramnaparken men tänkte på väderleken.

Vad är Borås kultur för dig?

– Det är en stor fråga. Men jag måste se den som en kulturpolitiker, att våra invånare är nöjda med den kultur som erbjuds. Borås erbjuder ett väldigt brett urval. Personligen är jag mest intresserad av musik och bildkonst men jag försöker ändå förstå mig på hur verksamheter som stadsteatern, konstmuseet och textilmuseet fungerar. Det ju min roll, att se vad det finns för behov där.

Vad vill ditt parti satsa på inom kulturen i Borås?

– Först och främst är det viktigt att det finns mycket för alla invånare. Men Sverigedemokraterna har kulturarvet som det viktigaste. Det finns en rad saker, som hembygdsföreningarna, eller textilmuseet, som är en viktig del av Borås. Vi vill satsa väldigt mycket på det lokala kulturarvet. Att bevara historien och gamla saker som kommer i glömska, som byggnadstekniker. Vi vill ha en särskild kulturarvsfond. Vi anser ju att vi måste ha gemensam identitet, gemensamma normer och värderingar och det fungerar sammanhållande, helt enkelt. Många bra satsningar har redan gjorts i Borås. Om du hade frågat mig för ett år sedan hade Kulturskolan varit den viktigaste, och scentekniken på Stadsteatern.

Vilken är den viktigaste frågan?

– Ett prioriterat område är att göra kulturen tillgänglig för barn, äldre och funktionshindrade. Det har vi i vårt valmanifest.

Hur vill ni göra det?

– Med funktionshindrade finns det många sätt, De ska kunna ta sig fram, och det finns hjälpmedel, till exempel för hörselskadade. Med barn får man utgå ifrån deras behov. Exakt hur är vår skolpolitiske talesman bättre på, men det är ett prioriterat område.

fakta

Valter Kotsalainen, SD:

Ålder: 57, fyller 58 dagen efter valet.

Bor: Trandared

Yrke: Fil kand i datalogi och matematik

Senast lästa bok? ”Svensk maffia” av Lasse Wierup.

Senast sedda föreställning på Borås Stadsteater: Där får jag skämmas lite och det är nog många andra kulturpolitiker också som får göra det … Vi får ju gå gratis på föreställningar och jag har inte varit där på länge. Däremot har jag varit på konstmuseet och tittat mycket. Jag blev imponerad av Ernst Billgrens Wilhelm von Kröckert.

Favoritskulptur i Borås? Gustav II Adolf. Jag har minnen av den som väldigt liten, att jag frågade mamma vad det var för arg gubbe och hon förklarade att det var Gustav II Adolf som grundade staden. Som liten tyckte jag att den såg lite otäck ut.

Kulturperson du skulle vilja äta middag med? Leonardo da Vinci. Han kan både konst, matematik, arkitektur, filosofi. Så man skulle ha mycket att prata om, tror jag.

Sverigedemokraternas resultat i senaste kommunvalet: 11,33 %

Visa mer...

En sak som sticker ut från de andra partierna är att ni i ert lokala valmanifest vill skapa ”Borås egna kulturkanon”. Kan du berätta mer?

– Det är ju ett rättesnöre för kultur, vissa mer framträdande verk för Borås. Jag vågar nog inte ta den frågan, eftersom jag inte har varit med i arbetet. (Valter Kotsalainen är suppleant i kulturnämnden, fram till juni 2018 har Patric Silfverklinga varit ordinarie representant.)

Vi kommer överens om att Valter Kotsalainen ska återkomma och han gör det via mejl: ”Det är tänkt att det skulle vara en folder, för skolbarn bland annat som innehåller kultur och personer som är framträdande för Borås. Innehållet är tänkt att det ska tas fram av sakkunniga inom kulturområdet, alltså inte av oss politiker.”

Finns det något inom kulturområdet du vill lyfta bort?

– Sverigedemokraterna vill inte att skattemedel ska gå till kulturskapare som romantiserar våldsanvändning, vandalism och brukande av droger. Vi är inte heller så förtjusta i att man finansierar vissa politiserade verksamheter. Västra Götalandsregionen hade till exempel en pjäs som svartmålade SD väldigt mycket. (”Den avvikande meningen”, Regionteater Väst 2015, reds. amn.) Visserligen får man göra sånt, man ska ha konstnärlig frihet. Men att med skattemedel finansiera sånt, det vill vi inte göra.

Hur ska man komma undan det, om man inte ska ha förhandsgranskning av konsten?

– Redan nu i kulturnämnden tittar man vilka man ger bidrag till. Om man ska få ett bidrag ska man rikta sig till alla oavsett kön, nationalitet, sexuell läggning …

Ja, men ska man ha förhandsgranskning av manus? Precis som du säger bestämmer man ju vilka man ger pengar till, men inte vilket verk.

– Nu är inte jag rätt person att säga hur man ska bygga upp regelverk, men jag tycker man ska ha sunt förnuft, precis som att man inte kränker någon på grund av ursprung eller sexuell läggning. Jag kan inte se vitsen med att med skattemedel ha en politiserad konst, vare sig den kommer från ena eller andra hållet. Men vill man sätta upp egna produktioner och finansiera det själv får man göra det. Vi är för konstnärlig frihet.

Vi bollar runt frågan lite till och kommer överens igen om att Valter Kotsalainen ska återkomma om var granskningen ska ske. Han skriver i ett mejl:

”På kulturkonferensen för SD i juni 2018 påpekades att vi politiker ska ha en armlängds avstånd till kulturen. Det bör vara en principiell hållning att man inte utesluter grupper genom att ha politiska inslag om partipolitik, i till exempel pjäser som demoniserar SD och andra politiska partier med skattemedel.”

Hur viktiga är kulturfrågorna i ditt parti på skalan 1–10, enligt din bedömning?

– Jag sätter 8. Kulturen är viktig. Men jag kan inte välja 10, eftersom ett bra kulturliv kräver ett väl fungerande samhälle först.