Debatt

Vem köper jordgubbar i regn?

Debatt Artikeln publicerades

TCO kräver att en person som varit visstidsanställd under totalt tre år under en femårsperiod ska tillsvidareanställas. Vid ett första påseende låter det kanske rimligt, men kraven som de sedan för fram förutsätter att det finns arbetsuppgifter under hela året.

Just nu diskuteras begränsningar av rätten att visstidsanställa personal. Men diskussionen förs oftast av centrala fackliga företrädare i Stockholm som har ett tydligt storstadsperspektiv och som gärna argumenterar med teoretiska exempel från stora arbetsgivare. Vi företrädare för arbetsgivarorganisationen SLA känner inte igen oss. Att begränsa visstidsanställningar riskerar att slå hårt mot småföretag i mindre orter och i glesbygden.

TCO kräver till exempel att en person som varit visstidsanställd under totalt tre år under en femårsperiod ska tillsvidareanställas. Vid ett första påseende låter det kanske rimligt och de fackliga företrädarna brukar säga att det visst ska få finnas visstidsanställningar. Men kraven som de sedan för fram förutsätter att det finns arbetsuppgifter under hela året, att de kräver ungefär samma kompetens och att de är någorlunda jämnt fördelade. Inget av det stämmer för våra företag.

I mars månad behandlar riksdagens arbetsmarknadsutskott förslag som syftar till att begränsa möjligheterna att visstidsanställa. Det riskerar att drabba många småföretag i glesbygden och i mindre säsongsberoende orter. Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna har sagt sig vilja stödja olika typer av begränsningar av visstidsanställningar. Miljöpartiet har därför en nyckelroll i frågan. Vi hoppas därför att Miljöpartiets riksdagsledamöter från Västra Götalands län, Tina Ehn och Peter Rådberg, tydligt tar ställning mot att införa begränsningar av visstidsanställningar som hotar gröna jobb i länet.

Företagarna inom SLA bedriver allt från jord- och skogsbruk, till golfbanor och trädgårdsverksamhet. Vi känner inte igen oss i den bild som ges och känner därför ett behov av att förklara varför förslagen inte tar hänsyn till de förutsättningar som gäller för oss.Våra företag är till synes väldigt olika men de flesta har detta gemensamt. Årstider, väder och vind utgör både de största osäkerheterna och de främsta möjligheterna för oss. Utan varma sommardagar blir inte tomaterna tillräckligt röda och golfbanornas gröna gräs är som bäst under sommarmånaderna.

Vår verksamhet bedrivs med himlen som tak och naturen sätter ramar som vi företagare måste följa. Därför är vi beroende av att kunna anställa personal när arbetet går att utföra. Vi har ofta tillfälliga arbetstoppar då vi på mycket kort tid måste göra stora insatser. Som till exempel när potatisen ska tas upp eller granarna ska planteras.

Vi anställer till både specialisttjänster och enklare arbeten. Men få av dem behövs 40 timmar i veckan under hela året. Vi måste därför kunna erbjuda olika former av visstidsanställningar, framför-allt säsongsanställning, för att kunna bedriva vår verksamhet. För att säkerställa så hög kompetens som möjligt vill vi också kunna erbjuda samma personer att återkomma till oss från år till år.

Starka begränsningar i möjligheterna att visstidsanställa riskerar att slå undan benen för de företag vi driver. Då blir det inte bara färre personer som vi kan erbjuda visstidsanställningar, utan även tillsvidareanställda kommer att förlora sina arbeten.

Den befintliga lagstiftningen har redan begränsningar i hur länge man får ha en allmän visstidsanställning eller ett vikariat samt reglerar företrädesrätten vid anställning. Vi har inte samma förutsättningar som stora arbetsgivare i storstäderna och därför är det inte rimligt att ställa krav på oss för att komma till rätta med upplevda problem där.

De gröna företagen kommer att drabbas hårt av inskränkningar som inte tar hänsyn till vare sig verksamheternas krav på säsongsanpassning eller de lokala förutsättningarna som gäller i mindre orter och i glesbygden. I förlängningen leder det till färre företag och färre långsiktigt trygga anställningar i regionerna utanför storstäderna.

Joakim Gustafsson
Svensk Skogsservice Joakim Gustafsson AB

Mats Sandgren
ordf. SLA:s skogssektion