Debatt

Ta pulsen och rädda liv

Debatt ,
Med förebyggande insatser som målinriktad och systematisk pulstagning, information till befolkningen om livsstilsfaktorer som påverkar risken för stroke och andra satsningar kan liv räddas och den positiva utvecklingen tryggas, skriver Bengt Hagstedt.
Foto:Martina Holmberg / TT
Med förebyggande insatser som målinriktad och systematisk pulstagning, information till befolkningen om livsstilsfaktorer som påverkar risken för stroke och andra satsningar kan liv räddas och den positiva utvecklingen tryggas, skriver Bengt Hagstedt.

Att drabbas av stroke innebär ofta ett stort mänskligt lidande. Var tredje stroke leder till döden och var tredje person får bestående men. Det preventiva arbetet är därför avgörande för att förhindra insjuknande och säkra livskvalitet, skriver Bengt Hagstedt.

Idag uppmärksammas stroke i hela världen. Internationella strokedagen är en viktig dag för att rikta blickarna mot en av våra stora folksjukdomar. Stroke är en av de vanligaste dödsorsakerna efter hjärtsjukdomar och cancer med nästan sex miljoner dödsfall globalt. Enbart i vår del av världen – Västra Götalandsregionen – insjuknar nästan 3 800 personer årligen i stroke. Mycket bra görs inom sjukvården i vår region, men vi måste säkerställa att utvecklingen fortsätter i rätt riktning.

Länsförbundet Hjärtlung i Västra Götaland ser med tillförsikt på att antalet personer som drabbas av stroke minskar i regionen, mycket tack vare det målmedvetna preventiva arbetet som gett goda resultat. Ny statistik visar exempelvis att Socialstyrelsens mål om 80 procents behandlingsgrad av personer med diagnostiserat förmaksflimmer snart har uppnåtts här i regionen. Framgången är av stor vikt då obehandlat förmaksflimmer kraftigt ökar risken att drabbas av stroke.

Att drabbas av stroke innebär ofta ett stort mänskligt lidande. Var tredje stroke leder till döden och var tredje person får bestående men. Det preventiva arbetet är därför avgörande för att förhindra insjuknande och säkra livskvalitet och välbefinnande. Förutom de rena hälsofördelarna har strokeprevention även ekonomiska vinningar. Ett genomsnittligt strokefall beräknas kosta samhället 700 000 kronor och för Västra Götalandsregionen har det strukturerade arbetet inneburit en miljard i lägre kostnader för strokevård under 2016. Enligt Socialstyrelsens statistiskdatabas har arbetet inneburit att 1 600 vårdtillfällen har förebyggts. Det finns alltså betydande förtjänster med strokeförebyggande insatser.

En viktig och framåtsyftande faktor som varit en del i framgången är att Västra Götalandsregionen rekommenderar primärvården att göra pulstagning på alla patienter över 65 år som uppsöker vården oberoende av vilken åkomma de söker för. Detta innebär att personer med förmaksflimmer kan upptäckas i tid och åtgärder sättas in för att förhindra en stroke.

Än är vi inte i mål. Mera kan göras för att förhindra stroke. Länsföreningen Hjärtlung vill uppmana primärvården och den politiska ledningen att se till att rekommendationen om pulstagning verkligen efterföljs.

Men även den enskilde som är över 65 år kan upptäcka sitt förmaksflimmer– genom att ta pulsen själv. Filminstruktioner om hur det går till finns på kannpulsen.se.

Prognoser pekar på att stroke beräknas bli allt vanligare fram till 2030 på grund av åldrande befolkning, så en viktig grund läggs här och nu. Med förebyggande insatser som målinriktad och systematisk pulstagning, information till befolkningen om livsstilsfaktorer som påverkar risken för stroke och andra satsningar kan liv räddas och den positiva utvecklingen tryggas. Inte bara i Västra Götalandsregionen. Utan i hela Sverige. Och förhoppningsvis också i vår omvärld.

Bengt Hagstedt

ordförande länsföreningen Hjärtlung Västra Götaland