Debatt

Sverigedemokraterna står upp för de äldre

Debatt

Bengt Wahlgren (fp), ordförande för kulturnämnden, anklagar mig i en debattartikel för att vara såväl okunnig som populistisk. Wahlgrens försök att plocka billiga politiska poäng liksom hans uppskruvade retorik saknar emellertid helt grund och är svår att ta på allvar.

Artikeln publicerades 4 november 2008.

Till skillnad från folkpartiet och övriga partier i fullmäktige, är sverigedemokraterna av den principiella uppfattningen att skattemedel i första hand bör gå till kommunala kärnverksamheter och att dessa 2 miljoner kronor således skulle kunna göra betydligt mer nytta inom den eftersatta äldreomsorgen. Vi menar att det är av största vikt att våra äldre i Borås får en dräglig tillvaro med stor omtanke och social omsorg och att ytterligare inköp av konstverk därmed inte kan anses vara någon prioriterad angelägenhet. Det var detta jag främst ville markera med mitt avslagsyrkande. Att vårt ställningstagande sedan av Bengt Wahlgren och folkpartiet betraktas som populistiskt, visar ju enbart folkpartiets låga ambitionsnivå vad det gäller att förbättra situationen för våra äldre och deras syn på äldreomsorgsfrågan.

I tider då samtliga riksdagspartier tar ställning för förslag som exempelvis äldreförsörjningsstödet, som möjliggör att äldre invandrare som kommit till Sverige kan åtnjuta större ekonomiska förmåner än svenska pensionärer, och då äldreomsorgen allt för ofta får stå tillbaka för kostsamma mångkulturella projekt, behövs en motkraft som värnar och står upp för de äldre. Den motkraften heter sverigedemokraterna!

William Petzäll(sd)
Kommunfullmäktigeledamot