Debatt

Kärnkraft ingen lösning

Debatt Artikeln publicerades

Ledande folkpartister gjorde i förra veckan ett utspel om att Sverige efter nästa val måste satsa på en kraftigt utbyggd kärnkraft.

Folkpartiet vill alltså driva Sverige in i ett ännu starkare beroende av icke förnyelsebara bränslen är vad som är fallet redan idag. Det är inte en särskilt långsiktigt hållbar politik.

Kärnkraften är enkortsiktig och dyr energikälla. Slutförvaringen är ännu inte löst, uranbrytning är smutsigt och det är väldigt dyrt att både bygga nya och driva redan befintliga kärnkraftsverk. Om staten inte hade subventionerat kärnkraften hade den varit så dyr att mycket få velat köpa den. Vill folkpartiet, i konsekvensens namn, börja bryta uran i Sverige? Vill folkpartiet, som oftast är pålitliga marknadsliberaler, att kärnkraften ska bära sina egna kostnader?

Folkpartiet ser kärnkraftsom ett sätt att möta klimathotet. Hur skulle ett icke förnyelsebart bränsle kunna möta klimathotet? Kärnkraften i vårt land orsakar koldioxidutsläpp på 6-9 miljoner ton per år samt släpper ut kylvatten i havet, vilket även det bidrar till jordens uppvärmning. Är det inte bättre att fokus läggs på att vidareutveckla den förnyelsebara energin och arbeta vidare med hur man ska kunna effektivisera energianvändandet? I framtiden måste energin konsumeras betydligt mer effektivt än vad som görs idag.

Miljöpartiet vill satsastort på förnyelsebara energislag. Solenergi, vindkraft och vågkraft. Vi vill även låta privatpersoner med solpaneler på taket eller en liten vindsnurra på gården koppla in denna till det allmäna elnätet, individen tjänar en liten hacka på det och miljön tjänar på att vårt land får en mängd nya små rena elproducenter. Vi gröna vill även att kommuner går vad gäller förnyelsebar energi, vilket exempelvis Borås kan göra genom att påbörja byggandet av en vindkraftspark snarast.

Att folkpartiet gillarkärnkraft är ingen nyhet, men att de tar klimatdebatten som en ursäkt för att vilja bygga ut den är bara kortsiktig populism. Vilken blir nästa av folkpartiets gamla hjärtefrågor som de försöker koppla ihop med klimatdebatten? µ

Johan Hellström(mp)