Debatt

Inte hållbart med segregerade elever i en nästan tom skola

Replik Artikeln publicerades
Under senare tid har vi sett hur antalet orosanmälningar till socialtjänsten, liksom antalet elever som skolkar, ökat vid Björkängsgymnasiet, skriver företrädare för gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden.
Foto: Johan Valkonen
Under senare tid har vi sett hur antalet orosanmälningar till socialtjänsten, liksom antalet elever som skolkar, ökat vid Björkängsgymnasiet, skriver företrädare för gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden.

Svar till Annette Carlson (M), Oliver Öberg (M) och Lisa Berglud (KD), BT 28/6.

Kunskap ger makt att hitta sin väg i livet oavsett hur starten såg ut. I Bildningsstaden Borås ska vi ha en skola där kunskap står i fokus, där lugn och ro råder i klassrummet, där alla känner sig trygga och där alla elever får det stöd de har rätt till.

Moderaterna och Kristdemokraterna skriver i en debattartikel i BT den 28 juni om deras syn på hanteringen av Kyllaredsgymnasiet och beslutet av nya principer för introduktionsprogrammet. De ger sken av att Mitt-S-samverkan saknar visioner med Borås och att vi utövar en bristande politisk styrning.

Vi i Mitt-S-samverkan frågar oss på vilket sätt det är en bristande politisk styrning att agera i ett läge där flera faktorer pekar på att en segregerad skola snarare ökar ojämlikheten än bidrar till ökade möjligheter för elevernas kunskapsinlärning.

Under senare tid har vi sett hur antalet orosanmälningar till socialtjänsten, liksom antalet elever som skolkar, ökat vid Björkängsgymnasiet.

”I takt med ett vikande elevantal på nämnda program ser majoriteten i dagsläget inget behov för gymnasieverksamhet i den skollokal som i dag finns belägen på Kyllared.”

Frågan är hur många konsekvensbeskrivningar Moderaterna och Kristdemokraterna behöver för att inse det olämpliga i att inte agera när en samstämmig skolforskning vittnar om att elever inom ramen för introduktionsprogrammet har mycket att vinna på att integreras i befintliga gymnasieskolor.

Mitt-S menar att den utredning om gymnasieskolans framtid i Borås, som gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen redovisat, i sig är ett starkt skäl att se över introduktionsprogrammets placering och utformning.

I takt med ett vikande elevantal på nämnda program ser majoriteten i dagsläget inget behov för gymnasieverksamhet i den skollokal som i dag finns belägen på Kyllared.

Vid gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens strategidag den 11 juni i år redovisades olika koncept kring vilka gymnasieprogram Kyllaredsgymnasiet skulle kunna hysa. En del av nämnden förordade vid det tillfället en successiv avveckling av gymnasiet då nämnden inte såg några bättre handlingsalternativ.

Det skulle givetvis vara ytterst oansvarigt av ett politiskt styre att flytta in verksamhet i en skola som efter två år, då elevantalet sjunkit, är tvungen att avvecklas.

För drygt ett år sedan stod det klart att Björkängsgymnasiets gamla lokaler skulle göras om till en centrumnära grundskola. Detta ställningstagande drev Moderaterna och Kristdemokraterna på samtidigt som gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden aldrig formellt tillfrågades om den var intresserad av lokalerna på Kyllared. Ett ogenomtänkt ställningstagande då blir inte bättre av att inte göra någonting alls nu.

Det är Mitt-S-samverkans uppfattning att beslutet om nya principer för lokalisering av introduktionsprogrammet fattats på ett tillräckligt bra underlag.

Mitt-S-samverkan har en tydlig vision med Bildningsstaden Borås – alla elever vill och kan lära. Det är upp till ett ansvarsfullt majoritetsstyre att tillsammans med skickliga chefer och medarbetare ge förutsättningar för att visionen ska bli till verklighet.

Företrädare för gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden:

Andreas Cerny (L)

Anders Jonsson (S)

Anethe Tolfsson (S)

Håkan Torstensson (C)

Anna-Karin Gunnarsson (MP)

Johan Hallin (S)

Nicholas Gregory (S)

Solveig Landegren (C)

Kamran Rousta (L)

Välkommen att kommentera Har du synpunkter på eller reflektioner kring det som sägs i texten? Välkommen att skriva en kommentar via tjänsten Ifrågasätt. Tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Borås Tidning och Ifrågasätt förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.