Debatt

Bygg för de äldre i Bollebygd

Debatt Artikeln publicerades
Foto: Oscar Eriksson

I kalkylen måste man väga in de positiva ekonomiska effekterna av ett stimulerande och aktivt liv för de äldre, skriver Christer Johansson.

När Bollebygds befolkning ökar kraftigt innebär det naturligtvis också att vi får allt fler äldre invånare. Den kommande tioårsperioden kommer kommunen att växa med cirka 2 250 personer. Den största ökningen sker i åldersgruppen 80 år och äldre, som beräknas bli 326 personer fler än i dag.

Detta innebär, som alla förstår, ökade krav på insatser från kommunens sida. Ett betydande antal lägenheter med varierande grad av tillgänglighet och service måste skapas och kommunens insatser för stöd och hjälp till de äldre kommer successivt att behöva utökas.

”Det ska bli intressant att se om kommunens krympande ekonomi endast innebär besparingar och inskränkningar eller om det också finns utrymme för kreativa och framtidsinriktade satsningar.”

Kommunens mål är ju att vara en kommun ”där vi bor bra och lever länge”. Det är självklart att alla kommunens invånare, var och en utifrån sitt intresse och sin förmåga, ska kunna ha en tillvaro som känns meningsfull och med livskvalité. En stimulerande vardag med social gemenskap bidrar i högsta grad till ett gott och aktivt liv även på äldre dagar.

Det är ingen tillfällighet att staten, när man ger bidrag till kommuner som bygger trygghetslägenheter, också ställer krav på att det ska finnas gemensamhetslokaler. Man är naturligtvis medveten om alla de positiva effekter som detta medför såväl för den enskilde som för samhället.

Glädjande nog finns det många i dag som vill bidra till detta. Förutom kommunens aktivitetssamordnare och frivilliga volontärer ordnas en mängd aktiviteter inom ramen för olika ideella organisationer. SPF och PRO har tillsammans fler än 900 medlemmar, vilket är cirka tio procent av kommunens befolkning. Det är imponerande många och alla dessa erbjuds ett digert utbud av olika upplevelser. Den positiva betydelse det har förstår säkert var och en.

Tillgången till ändamålsenliga lokaler för allt detta har diskuterats under lång tid. Redan i mars månad 2016 presenterade vi moderater därför ett förslag om tillbyggnad av Bollegården. Förslaget omfattade inte bara fler efterlängtade lägenheter och administrativa utrymmen, utan också en rejäl om- och tillbyggnad av gemensamhetslokaler, däribland Bollegårdens samlingssal, som genom vårt förslag skulle få flerdubblad kapacitet. Vi menade att de fysiska förutsättningarna inom fastigheten skulle göra det möjligt att bygga ut samlingssalen med cirka 300 kvadratmeter. Den sal som i dag rymmer 100 sittande gäster skulle därmed kunna bereda plats för betydligt fler besökare och det skulle dessutom finnas plats för en väl tilltagen scen.

Den årliga hyresökningen för kommunen beräknade vi, tillsammans med representanter för fastighetsägaren Bollebo, till cirka en miljon kronor totalt per år. Det är mycket pengar, men vår bestämda uppfattning är att i den ekonomiska kalkylen måste man väga in de positiva ekonomiska effekterna av ett stimulerande och aktivt liv för de äldre och de minskade vård- och omsorgskostnader detta medför.

Om den insikten finns hos dagens politiska ledning är oklar. Det ska bli intressant att se om kommunens krympande ekonomi endast innebär besparingar och inskränkningar eller om det också finns utrymme för kreativa och framtidsinriktade satsningar som bidrar till det goda liv som alla, och inte minst de äldre, i kommunen har rätt till.

Christer Johansson (M), f.d. kommunalråd, Bollebygds kommun

Välkommen att kommentera Har du synpunkter på eller reflektioner kring det som sägs i texten? Välkommen att skriva en kommentar via tjänsten Ifrågasätt. Tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Borås Tidning och Ifrågasätt förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.