Debatt

Bollebygds utveckling – Kulla eller Varpås?

Debatt Artikeln publicerades

Att flytta fokus från Kulla till Varpås för Bollebygds utbyggnad innebär stora kostnader och tar lång tid, menar Peter Rosholm.

I Bollebygd har det uppstått en debatt om framtida utveckling av centralorten. Det har påståtts att Varpåsområdet är ett relevant alternativ till den planerade utvecklingen västerut i Kullaområdet. För att den debatten ska var konstruktiv behöver den grundas på fakta. Därför är det viktigt att felaktigheter bemöts.

1 Att exploatera Kullaområdet är något kommunen har kommit på den senaste tiden.

Fel. Diskussionerna kring detta har pågått i cirka tio år. 2014 beslutade Bollebygds kommunfullmäktige om en utvecklingsplan för området. Ingen var emot. Detta har alltså skett enligt en långsiktig plan.

2 Varpås kan bebyggas lika snabbt och kostar inte mer.

Fel. Varpås är kuperat och blir därför dyrt för kommunen, hyresgäster och köpare. Den fördjupade översiktsplanen som gjordes 2004 över området konstaterade redan då detta. En nedlagd soptipp finns i området som inte får närmas med bebyggelse. Hur stora skyddsavstånd som krävs är okänt.

Nya väganslutningar behövs både från väster och öster. Erikstorpsvägen kan inte belastas mer. Anslutningen mot Grönkullen med smal järnvägsövergång är redan i dag ett bekymmer. Enligt planen från 2004 behövs en ny dragning av Töllsjövägen över området med en hög bro över järnvägen och Sörån vid Grönkullen. Att som Centerns representant påstå att befintlig grusväg räcker faller på sin egen orimlighet.

3 Folkets Rösts representant påstår att det blir dyrt med Kullaområdet, eftersom kommunen behöver köpa all mark som ska exploateras.

Fel. Kommunen behöver inte köpa in marken. Kommunen har gjort flera detaljplaner på privat mark, där markägaren exploaterar.

4 Hela den vackra dalgången kommer förstöras om Kulla exploateras.

Fel. En viktig förutsättning som politiken beslutat, är att bevara naturvärdena, siktlinjer och området kring Nolån. Bebyggelsen ska anpassas och innehålla flera naturområden. Detta arbete pågår med många avstämningar med allmänheten.

5 Kommunen har bestämt att jordbruksmark inte får användas.

Fel. I ekodokumentet från 1995 står det att jordbruksmark endast i undantagsfall ska användas till bostadsbebyggelse. Denna avvägning om undantag gjordes 2014 av kommunfullmäktige med beslutet om utvecklingsplanen. Då vägdes fördelarna med exploatering, såsom närhet till befintligt centrum, Kullamotet och kommande resecentrum och möjlighet till rimliga bopriser, mot denna marks nytta för jordbruksproduktion.

Slutsats: Att nu flytta fokus från Kulla till Varpås innebär stora kostnader och tar lång tid, minst fem år extra, totalt sju–åtta år om det över huvud taget är realistiskt. Under mellantiden har kommunen ingen planlagd mark för bebyggelse. Det kan innebära att kommunen får färre invånare med sänkta skatteintäkter som följd. Dessutom kommer den nya, välbehövliga högstadieskolan och förskolan att försenas. Större barngrupper, svårare att rekrytera pedagoger och fler provisoriska lösningar. Tar Varpås-förespråkarna ansvar för detta?

Peter Rosholm (S), Bollebygd

Välkommen att kommentera Har du synpunkter på eller reflektioner kring det som sägs i texten? Välkommen att skriva en kommentar via tjänsten Ifrågasätt. Tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Borås Tidning och Ifrågasätt förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.