Debatt

Befria kyrkan från staten och partierna

Debatt ,
Foto:Kallestad, Gorm

Det är absurt att socialdemokrater, Centern och Sverigedemokraterna fattar beslut om det kyrkliga valprogrammet i sina styrelser där det ingår människor som inte är medlemmar i kyrkan, eller till och med är medlemmar i "anti"-föreningar, menar skribenten.

När kyrkan gjordes ”fri” år 2000 så blev det en ofullständig befrielse. Redan 1999, innan skiljandet, så beslutade den då statliga kyrkan om en kyrkoordning som bestämmer att de kyrkliga valen skall gå till precis som de allmänna valen, med direktval till stiftsfullmäktige och kyrkomöte. Dessutom beslutade riksdagen om en lag, lagen om Svenska kyrkan.

Det är absurt, om man tänker efter. Ingen annan fri kyrka, till exempel katolska kyrkan, Equmenia, muslimska samfund etcetera regleras genom en statlig lag.

Det är lika absurt att de politiska partierna direkt skall ställa upp i kyrkliga val. I vilket annat sammanhang ställer partierna upp i val till högsta beslutande organ? Röda korset? Rädda barnen? Riksidrottsförbundet? Nej!

Och än mer absurt är det när Socialdemokraterna, Centern och Sverigedemokraterna fattar beslut om det kyrkliga valprogrammet i sina styrelser där det ingår människor som inte ens är medlemmar i kyrkan, eller till och med är medlemmar i ”antiföreningar”, typ Humanisterna. Resultatet ser vi i deras program. Där fokuseras inte nämnvärt på kyrkans egentliga uppdrag att bedriva mission, kristen undervisning och gudstjänst. 

I varken Socialdemokraternas, Centerns eller Sverigedemokraternas program nämns det viktigaste inom kyrkan – Gud och Jesus!

Jag välkomnar alla kyrkligt aktiva socialdemokrater, centerpartister och sverigedemokrater att engagera sig utifrån sin grundläggande ideologi i någon av de fria nomineringsgrupperna, som inte har någon partianknytning, men avvisar att partierna har rätt att besluta om andliga frågor.

Frimodig kyrka är en av de kyrkliga nomineringsgrupperna, och vi vill bygga en kyrka med Jesus i centrum. Jag vill också driva frågan om att varje medlem själv skall kunna välja vilken församling man skall vara skriven i. Det är inte säkert att man trivs bäst i den församling man råkar bo i.

Dessutom vill jag driva att kyrkomötet beslutar att varje församling eller pastorat långsiktigt skall kunna driva verksamheten utifrån sin särskilda andlig profil, det kan vara gammalkyrklig, högkyrklig, lågkyrklig, folkkyrklig. Därigenom får vi i kyrkan en mångfald, och livskraftiga församlingar, och tillgodoser också människors olika behov, särskilt om vi får välja församlingstillhörighet. Detta system fungerar väl i den anglikanska kyrkan i England. 

Per-Olof Hermansson

Frimodig kyrka, kandidat till stiftsfullmäktige och kyrkomötet