Chefredaktörsbloggen

Folkpartist vill sköta BT:s rubriker

Chefredaktörsbloggen Artikeln publicerades

Folkpartisten Anne-Marie Ekström kritiserar på sin bloggBorås Tidnings rubriksättning den 16 mars. Artikeln handlade om det program för ökad integration i Borås som ”arbetsgruppen mot rasism” tagit fram, med Anne-Marie Ekström som sammankallande. BT:s rubrik var en sammanfattning av reaktionerna på planen: ”Planen är för flummig”. Kritiken delades av remissinstanser som kyrkan, Röda Korset och Rädda Barnen så rubriken har sannerligen fog för sig. Det tycker dock inte Ekström som också har ett eget rubrikförslag: “Gruppen lyssnade till kritiken och flaggar för utökat samarbete mellan ideella organisationer och kommunen.”

Bästa Anne-Marie, låt mig bara säga – med sådana rubriker skulle vi snart inte ha några läsare kvar.