Hanna Grahn: Vi alla är brickor när Sverige attackeras

Krönika Artikeln publicerades

Hur ser hotet ut när det gäller påverkan från främmande makt på det svenska valet?

Svaret är – obehagligt och diffust.

Och vi alla är brickor i det spelet.

Det är inte kring själva valet i sig som det finns en oro. Nej, här stampar det gammaldags systemet på, med tryckta valsedlar och manuell och offentlig räkning av rösterna. Som ett stabilt och pålitligt ånglok. Robust är ordet som både Säpo och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) använder när det svenska valsystemet beskrivs.

Just hoten mot demokratin, valet och det fria ordet är ett stort ämne under hela Almedalsveckan. Få önskar idag en digitalisering av valet. Än så länge bedöms det som allt för riskfyllt.

Det är i den digitala världen som hotet mot den svenska demokratin finns. Jag lyssnar på Mikael Tofvesson som är operativ chef för valet på MSB. Det är nu tre år sedan som man började se andra nationers operationer mot Sverige i syfte att påverka opinionen, eller med hans egna ord ”främmande makts narrativa påverkan i vår informationsmiljö”.

”En halv miljard falska konton har stängts ner under första kvartalet i år.”

Visst är det obehagligt. Felaktiga rykten, desinformation, falska konton på sociala medier, påtryckningar mot journalister. Andra nationer ligger bakom, främst Ryssland, och därutöver mer eller mindre löst organiserade grupper och lobbyister. Det sker i kamouflerad faktaskrud eller göms bakom falska identiteter på sociala medier. Så kallade botnätverk används för att styra stora mängder falska konton. Det offentliga samtalet manipuleras.

För att få en uppfattning om omfattningen av falska konton och påverkansoperationer i ett globalt perspektiv: Christine Grahn på Facebook Sverige berättar att de under det första kvartalet i år stängt ner över en halv miljard falska konton av olika skäl.

 

”Under Almedalsveckan har idrottsminister Annika Strandhäll (S) fortsatt att använda sin omtalade Durmaz-tröja, åtminstone såg jag henne i den på tisdagskvällen.”

De senaste åren har kunskaperna vuxit. Nu har till exempel bedömningen gjorts att det inte fanns någon verklig hatstorm mot Jimmy Durmaz efter matchen mot Tyskland förra veckan.

Per Ödling, professor i telekommunikation, har analyserat flödet kring Durmaz. Han bedömer det som osannolikt att enskilda personer står bakom alla borttagna hatkommentarer. Det har skett för snabbt och för organiserat för det.

Den kärleksstorm som rasade över Sverige för att stötta Durmaz förstärker sedan bilden av ett Sverige som är rasistiskt och håller på att falla isär, och är precis förmodligen det som attacken syftade till. Även ministrar och partiledare deltagit i kärleksstormen. Och under Almedalsveckan har idrottsminister Annika Strandhäll (S) fortsatt att använda sin omtalade Durmaz-tröja, åtminstone såg jag henne i den på tisdagskvällen.

Det är alla vi som blir brickor i det här spelet. Debatten polariseras. Bilden av Sverige håller på att att förvridas.

Målet i sig är inte valet 2018. Det är att förstöra, på sikt.

Några specifika områden pekas ut som särskilt känsliga, bland annat migrationspolitiken och EU-frågor. Säpochefen Klas Friberg ser inte heller han några hot mot valet i sig, däremot pratar han om försöken att påverka opinionen. Det är här faran finns på sikt. Och de som ligger bakom jobbar tålmodigt och långsiktigt. Det som Friberg beskriver som en ”relativt låg nivå” av påverkansförsök får sina ringar på vattnet.

Målet i sig är inte valet 2018. Det är att förstöra, på sikt.

Det mest skrämmande är också hur tonläget hos gemene man påverkas av det hat och hot som förekommer i sociala medier. Vad är okej att uttrycka offentligt i Sverige idag, till exempel när det gäller journalister och invandring? De gränserna förflyttas sakta men säkert.