Kvinna gör JO-anmälan mot Bollebygd

Bollebygd Artikeln publicerades
Bollebygds kommun har JO-anmälts.
Foto: Anne Engström
Bollebygds kommun har JO-anmälts.

En kvinna som fått ett negativt beslut i ett LSS-ärende har JO-anmält Bollebygds kommun.

Kvinnan uppger i sin anmälan att Bollebygds kommun har försenat hennes överklagande genom att låta överklagandet ligga hos kommunen i flera månader innan det på hennes begäran sändes vidare till förvaltningsrätten. Dessutom har två handläggare uppgivit att ärendet redan varit uppe i kammarrätten, vilket inte stämmer med den ordning instanser tar upp ärenden.