Bollebygd är bäst i klassen

Bollebygd har bästa grundskolorna i Sjuhärad, om föräldraföreningarna får avgöra. Härryda är bland de Västsvenska kommuner som hamnar ännu högre.

Bollebygd

Det är Föräldraalliansen i Sverige, en riksorganisation för föräldraföreningar, som varje år presenterar ett grundskoleindex utifrån föräldraperspektiv.

Fyra kvalitetsområden vägs samman till ett index för varje kommuns grundskola: måluppfyllelse, pedagogisk personal, övriga hälso- och studiefrämjande resurser samt fritidshemmen.

Jämfört med förra året sjunker indexet med 0,02 totalt för hela landet, främst på grund av lägre värden för tillgången på pedagogisk personal.

I gruppen "förortskommuner" placerade sig Bollebygd på en 7:e plats i landet. I Västsverige placerade sig endast Tjörn (1), Härryda (4) och Kungälv (5) före Bollebygd i gruppen.

I totalindex för alla landets 290 kommuner hade Bollebygd plats 100 och Härryda plats 87 i riket. Övriga Sjuhärad placerade sig lägre.