Bilagor

Trafikanter tvingas göra nya vägval under O-ringen

ORIENTERING Artikeln publicerades
Foto:Lars-Åke Green

Avstängda vägar och nedsatt hastighet.

Sjuhäradstrafiken kommer att påverkas av O-ringen.

– Det kommer att påverka en hel del, men förhoppningsvis kommer folk att acceptera det, säger Per Knubbe, som har hand om trafikfrågorna inom O-ringenorganisationen.

Arrangörerna har gått ut med brev till de som bor på utsatta platser. Bland annat kommer Gånghestervägen att vara avstängd den 22 juli.

– Vi försöker göra det här så lindrigt som möjligt. Men de som kommer från Dalsjöfors och Dannike får köra över Målsryd när de skall till Borås, förklarar Knubbe.

Utöver information på olika hemsidor hoppas man nå ut med uppgifter om vilka vägar som är olämpliga att välja.

Kort inpå tävlingarna har man stött på problem kring den sista etappen. Arrangören hade tänkt att bygga en bro över Almenäsvägen. Men bron blev inte tillräckligt säker, vilket gör att Almenäsvägen måste stängas av den 24 juli.

– Vi vill helst inte ha någon trafik där överhuvud taget, utan hänvisar de som skall från stan ut mot Almenäs att köra över Bredared, säger Knubbe.

Han inser dock att man måste lösa trafiksituationen dels för de som bor ute i Rydaområdet, dels för de företag som ligger där.

– För nyttotrafiken kommer vi att ha en sluss från Ålgårdsbron.

De boråsare som vill ta sig ut till Almenäs badplats under dagen hänvisar Knubbe till gång- och cykelbron vid Sjöbo vattenverk.

– Det bästa är om de kan ta cykeln den dagen. Annars går det ju att parkera på Sjöbo och gå över bron.

Även vid etapperna i Mark och Tranemo kommer vissa vägar att vara avstängda för vanlig trafik. Vid Marketappen den 19 juli kommer det dessutom att vara sänkt hastighetsbegränsning på riksväg 41.

– Det kommer att vara 50 kilometer i timmen från södra avfarten till Kinnarumma och fram till norra Fritslaavfarten eftersom löpare kommer att röra sig i området, säger Knubbe.

Han hoppas alltså att sjuhäringarna skall acceptera lite trafik- och parkeringsproblem under några dagar. Han säger även att samarbetet mellan arrangören och kommunerna har funkat utmärkt.

– De har varit väldigt välvilligt inställda. Det här kommer att bli bra, säger Knubbe.

Fakta

Så påverkas trafiken av O-ringen

I Borås

* Förbifart Sjöbo

Avstängd för genomfart 15–25 juli.

All genomfartstrafik under den perioden leds den gamla vägen över Sjöbo.

* Erikslund

Mellan 15.00 och 19.00 den 18 juli är all fordonstrafik förbjuden på Idrottsgatan och Erikslundsgatan.

Och den 24 juli är Idrottsgatan, Erikslundsgatan samt delar av Ålgårdsvägen avstängda 06.00–18.00. Ålgårdsvägen är stängd för motortrafik mellan Almenäsvägen och Armbågavägen.

Samma dag och tider är Repslagaregatan bara öppen för södergående trafik mellan Landalagatan och Evedalsgatan. Den andra väghalvan används som parkering för tävlande.

* Ryda/Almenäs

Den 24 juli kommer trafiken på Almenäsvägen att regleras genom en sluss. Det innebär risk för köer. Arrangören ser helst att det inte blir någon trafik alls längs Almenäsvägen. De boråsare som vill åka till Almenäs och bada rekommenderas att ta cykeln över bron vid Sjöbo vattenverk. Annan trafik till Almenäs hänvisas att köra över Bredared.

* Trandared

Den 22–23 juli är Kransvägen avstängd mellan Guldbrandsgatan och vägkorset mot radhusen på Kransvägen.

Båda dagarna är Trandaredsgatan bara öppen för södergående trafik mellan Hultagatan och Trandareds ring. Den andra halvan av Trandaredsgatan används som parkering.

* Gånghester

Mellan 07.00 och 16.00 den 22 juli är Gånghestervägen avstängd. Trafik till och från Gånghester hänvisas då via Målsryd.

I Marks kommun

* Rv 41 och Förläggarevägen

Den 19 juli kommer hastighetsgränsen på riksväg 41 att vara sänkt till 50 kilometer i timmen från södra avfarten till Kinnarumma fram till den norra avfarten till Fritsla.

Dessutom är Förläggarevägen (första avfarten mot Fritsla om man kommer från Borås) avstängd från Tyngryd och fram till riksväg 41. Avstängningen gäller från 06.00 och 18.00. Trafik från Borås till tävlingsområdet leds via Kinna.

I Tranemo kommun

* Vägarna 1676 och 1677

Den 20 juli är väg 1676 avstängd för vanlig trafik mellan Givarp och väg 154. Dessutom är väg 1677 enkelriktad, den är avstängd för trafik från Sexdrega mot Givarp. Trafik från Borås till tävlingsområdet kör fram till Länghem och svänger höger in på väg 1676.

Visa mer...