7HAffärer

Bakslag för Landvetter i miljööverdomstolen

Landvetter Artikeln publicerades
Landvetter flygplats har växtverk och är bekymrad över att Mark- och miljööverdomstolen ger tillstånd om ett färre antal start och landningar än de önskat.
Foto:Nicklas Sternegård/Swedavia
Landvetter flygplats har växtverk och är bekymrad över att Mark- och miljööverdomstolen ger tillstånd om ett färre antal start och landningar än de önskat.

Färre start- och landningar än vad flygplatsen hade önskat, men i nivå med vad andra myndigheter och närboende yrkat på. Det är resultatet av Mark- och miljööverdomstolens beslut om miljötillstånd för Landvetter flygplats.

Mark- och miljödomstolen hade gett den regionala flygplatsen tillstånd att ha 120 000 rörelser – start och landningar av flygplan per år - i ett beslut ifjol. Dagens tillstånd tillåter 80 000.

Detta överklagades av länsstyrelsen, Naturvårdsverket och kommunalföreningen. De ville se en tidsbegränsning på tillståndet eller att gränsen sattes vid 90 000 start och landningar.

Beslutet från Mark- och miljööverdomstolen som blev offentligt på torsdagen blir nu att tillståndet inte tidsbegränsas men att det blir 90 000 flygrörelser som gäller per år.

Från flygplatsens sida är man bekymrad.

– Det här är inte vad vi förväntat oss eller hoppats på. Det innebär att de långsiktiga ramarna för flygplatsens utveckling starkt begränsas och på sikt att Västsveriges behov av internationell tillgänglighet inte kan tillgodoses vilket påverkar hela regionens tillväxt, säger Charlotte Ljunggren, flygplatsdirektör på Göteborg Landvetter Airport i en kommentar.

Enligt en prognos från Swedavia som Landvetter hänvisar till kommer flygrörelserna att kunna gå från dagens 70 000 till 90 000 redan 2025.

Från Mark- och miljööverdomstolens sida argumenterar man i beslutet för att flygplatsen kommer att kunna nå de 120 000 flygrörelser Swedavia ansökt om först långt fram i tiden: tidigast 2038 – och det är rentav en väl optimistisk prognos, resonerar man. Och att tillståndet för trafik skulle gälla så långt in i framtiden gör det ”svårt att bedöma” vad som är ”ändamålsenligt” då, menar domstolen.

I en annan del av miljötillståndet förklarar domstolen också vad som ska gälla för inflygningsvägar till flygplatsen som går utanför de fastställda rutterna. Där gäller att bullernivåerna på marken ska understiga max 65 decibel. Här hade Landvetter yrkat på 70 decibel.

– 65 decibel är den gräns som gäller för Arlanda, säger hovrättsrådet Roger Wikström
 vid Mark- och miljööverdomstolen.

– Vi kommer nu att analysera domen i detalj för att få en tydlig bild av vad den innebär och ta ett väl grundat beslut hur vi ska gå vidare i frågan, säger Charlotte Ljunggren.

Domen kan överklagas till Högsta domstolen.