Annons

Anela Murguz: Besvärliga regler i förskolan finns av en anledning

Förskolans riktlinjer får ibland orimliga konsekvenser för småbarnsfamiljer, men under virushösten kan de göra nytta.
Anela MurguzSkicka e-post
Ledarkrönika • Publicerad 17 oktober 2021
Anela Murguz
Det här är en krönika av en medarbetare på ledarredaktionen. Borås Tidning politiska etikett är moderat.
Regler tas inte fram för att ställa till det för småbarnsföräldrar.
Regler tas inte fram för att ställa till det för småbarnsföräldrar.Foto: NTB

Barn med förkylningssymtom ska stanna hemma från förskolan – plus två symtomfria dygn. Det låter vid en första anblick rimligt, men med tanke på hur ofta småbarn är snoriga har coronarestriktionerna i förskolan också lett till att livspusslet för småbarnsfamiljer blivit ännu svårare att få ihop. Tidigare i höst intervjuade exempelvis BT en familj som i början av september hade tagit ut 75 vab-dagar. Eftersom hösten ännu inte hade dragit igång var de oroliga för att slå i taket.

Många småbarnsföräldrar står inför en liknande situation och har under hösten behövt stanna hemma från arbetet mer än vanligt till följd av de relativt sett stränga riktlinjerna. På sociala medier delar flera föräldrar med sig av frustrationen över att minsta lilla snuva tolkas som ett förkylningssymtom, trots att allmäntillståndet hos barnet är bra i övrigt. Även hos Försäkringskassan märks en ökning av uttaget av vab-dagar. Bara under måndagen gjordes 25 000 ansökningar i landet, vilket är ovanligt högt enligt myndigheten.

Annons

Coronariktlinjerna ställer även förskolepersonal i en konstig sits. De förväntas göra ”rätt” bedömningar, löper större risk för smitta än de som haft eller fortfarande har möjlighet att jobba hemifrån, och deras beslut kan uppenbarligen väcka känslor. Det går inte att komma runt det faktum att bedömning av symtom är en tolkningsfråga och att det därför leder till att kommuner, men även förskolor inom samma kommun, drar olika slutsatser. I Borås stad har man understrukit att förskolans rektor är den som fattar det slutgiltiga beslutet om vårdnadshavare skulle ha invändningar mot personalens bedömningar.

”Den frustration som småbarnsföräldrar känner när de för sjuttioelfte gången måste stanna hemma för en enklare snuva ska inte tas lättvindigt. Inte heller ska man ta för lätt på de barn som trivs på sin förskola och som vill tillbringa sina dagar där.”
Anela Murguz

Men även om de flesta coronarestriktioner har lyfts bort och samhället öppnat upp finns det skäl att även framöver ha strikta restriktioner när det gäller att stanna hemma vid förkylningssymtom. För som ledarsidan tidigare påpekat är immuniteten i samhället generellt sett låg när det gäller andra infektionssjukdomar, vilket talar för att bland annat säsongsinfluensan och RS-viruset kan slå till hårdare än vanligt i år.

Vad gäller RS-viruset ser den redan ut att göra det. För ett par veckor sedan sågs en ovanligt tidig spridning av viruset och föräldrar till små barn uppmanades att vara extra försiktiga. Sedan dess har smittspridningen fortsatt och på många håll i landet är vården belastad till följd av RS-viruset. De som berörs bör således följa de uppmaningar som finns genom att till exempel hålla eventuella syskon hemma från exempelvis förskolan under kritiska perioder.

Den frustration som småbarnsföräldrar känner när de för sjuttioelfte gången måste stanna hemma för en enklare snuva ska inte tas lättvindigt, och inte heller de barn som trivs på sin förskola och som vill tillbringa sina dagar där. Men för att fler barn ska kunna gå till förskolan behöver man hjälpas åt genom att följa de råd och rekommendationer som myndigheter utfärdar. Det är viktigt att komma ihåg att de inte finns för att ställa till det för småbarnsföräldrar, utan för att skydda barn och personal som behöver vistas i förskolan varje dag.

Annons
Annons
Annons
Annons