Annons

Dra lärdom av pandemin

Låt oss inför kommande epidemier dra nytta av vad coronapandemin har lärt oss.
Ledare • Publicerad 5 oktober 2021
Detta är en ledarartikel som uttrycker Borås Tidnings politiska linje, som är moderat.
För allmänhetens del innebär det att vi av rena solidaritetsskäl måste handla ansvarsfullt för att sjukvårdspersonal inte ska belastas i onödan.
För allmänhetens del innebär det att vi av rena solidaritetsskäl måste handla ansvarsfullt för att sjukvårdspersonal inte ska belastas i onödan.Foto: Martin Mejia

De flesta har nog upplevt att de inte varit särskilt mycket förkylda eller sjuka under coronapandemin. Det beror på att människor i högre utsträckning än tidigare stannat hemma när de har varit sjuka, tvättat händerna oftare och minimerat sina sociala kontakter. Det har inte bara gjort det möjligt att rulla tillbaka smittan av covid-19 från tid till tid. Det har också hållit tillbaka en rad andra infektionssjukdomar.

Nu väntas den vanliga influensasäsongen bli ovanligt tuff i år eftersom att immuniteten i befolkningen är låg till följd av den låga smittspridningen av influensan. Enligt Expressen (27/9) konstaterades bara 29 fall i Sverige under influensasäsongen 2020-2021 och en liknande effekt gällde även andra sjukdomar som till exempel RS-virus och kikhosta.

Annons

RS-viruset, som normalt sett slår till först under vintern, har dragit igång redan nu. Och det med kraft. Många barn insjuknar någon gång i viruset under sina två första levnadsår och för de flesta barn liknar det en vanlig förkylning. Men för de under ett år och för de som tillhör en riskgrupp kan sjukdomsförloppet vara svårt och de kan därför behöva sjukvård.

”Det finns således skäl att fortsätta med många av de vanor som tillkom under pandemin som handlar om att minimera smitta och att allmänheten överför denna kunskap till nya sjukdomsutbrott.”
Anela Murguz

Förra veckan uppmanade sjukvården att hålla sina spädbarn hemma och enligt Säs har en lokal epidemi av RS-viruset drabbat Borås. Men tendensen syns över hela landet i form av överbeläggningar på barnintensiven.

Så även om vi andra får vår frihet tillbaka i och med att restriktionerna lyfts ser det inte ut som att sjukvården kommer få något andrum. Tvärtom talar RS-utbrottet och den låga immuniteten för den vanliga influensan för att det även fortsättningsvis kommer att vara en tuff arbetsbörda för sjukvårdspersonal. Det finns således skäl att fortsätta med många av de vanor som tillkom under pandemin som handlar om att minimera smitta och att allmänheten överför denna kunskap till nya sjukdomsutbrott.

Det innebär att vi av rena solidaritetsskäl måste handla ansvarsfullt då det inte räcker med pizzagåvor, hyllande målningar av vårdpersonal på Stora Brogatan och applåder från balkongen. Än bättre är det om var och en av oss tar ansvar genom att dra nytta av pandemins lärdomar: Tvätta händerna och stanna hemma vid sjukdom – även vid andra infektionssjukdomar än covid-19.

Risken för att vi själva ligger hemma krassliga minskar samtidigt som vi också minskar arbetsbördan för de som slitit mest under coronapandemin.

Anela MurguzSkicka e-post
Annons
Annons
Annons
Annons