Annons

Satsa på personalen i Borås stads äldrevård

Kommunistiska partiet kräver sex timmars arbetsdag eller 30-timmarsvecka med bibehållen lön i äldrevården.
Insändare • Publicerad 3 september 2018
Detta är en insändare i Borås Tidning. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Foto: HENRIK MONTGOMERY / TT

Personalen i hemtjänsten och äldreomsorgen sliter halvt ihjäl sig för att kommunfullmäktiges partier låter budget gå före behov. Timecare, resurspass och tajta scheman plågar personalen som inte hinner göra det de har betalt för att göra – ta hand om de äldre. Detta har lett till att det i början av 2018 saknades 80 undersköterskor. Otaliga insändare har berättat om bristerna, men ändå stod politikerna på Kommunals möte i slutet av förra året och sa med en röst att de inget visste. De hade fått helt andra signaler från cheferna inom verksamheten. Varför lyssnar man på chefer men inte på personalen?

Kommunen har dessutom drivit att de äldre ska bo kvar hemma så länge som möjligt och på så sätt tagit bort möjligheten för dem att själva få välja boende. Det i sin tur leder till att de äldre som till slut får en plats kräver mer omvårdnad. Enligt undersökningar vill var tredje anställd lämna äldreomsorgen. Vem skall då ta hand om de gamla? Så här kan det givetvis inte fortsätta.

Annons

Kommunen försöker täcka upp personalbristerna, men om man inte gör något åt arbetssituationen kommer personalen fortsätta söka sig bort till andra jobb. Det är viktigt med kontinuitet i omsorgen. Därför behöver man satsa på personalen och få de anställda att arbeta kvar. Ge dem trygga anställningar och en skälig lön. De äldre reagerar mycket bättre på omsorg utförd av människor de lärt känna.

Vi i Kommunistiska partiet kommer att driva krav på sex timmars arbetsdag eller 30-timmarsvecka med bibehållen lön. Börja på den enhet som har högst belastning och flest sjukskrivningar. Personalen ska ha verkligt inflytande över schemaläggning. Man måste lyssna till dem som arbetar, inte bara ta beslut på chefs- och politikernivå.

Det kommer att göra arbetet attraktivt för personalen och för unga som ska välja yrkesinriktning.

De rödgröna ihop med Alliansen är eniga om att kommunen ska ha ett årligt överskottsmål i ekonomin varje år. Förra året sparade man 171 miljoner som man la på kistbotten. Samtidigt kan samma etablissemang satsa över 210 miljoner på ett kongresshus. Nu är man dessutom beredd att utöka från fem till åtta kommunalråd och anställa åtta politiska sekreterare på heltid. Tänk om det vore lika lätt att tillfredsställa undersköterskornas och de äldres behov.

Det behövs en deltagardemokrati istället för åskådardemokrati, och en rejäl arbetarpolitik i Borås.

Bengt Persson, Kommunistiska partiet

Annons
Annons
Annons
Annons