Annons

Borås stad prioriterar fungerande fritt wifi

Svar till signaturen Vill surfa som förut, BT 27/5.
Insändare • Publicerad 5 juni 2020
Detta är en insändare i Borås Tidning. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Fritt wifi i kommunala verksamheter är något vi prioriterar och utvecklingsmässigt satsat enormt mycket på under senare år, skriver Niclas Bodeklint.
Fritt wifi i kommunala verksamheter är något vi prioriterar och utvecklingsmässigt satsat enormt mycket på under senare år, skriver Niclas Bodeklint.Foto: Anders Wiklund/TT

Först vill jag säga att jag är den förste att beklaga att du upplever problem med att ansluta till de fria trådlösa nätverken vid Mötesplats Hulta och Borås stadsbibliotek. Samtidigt är jag glad över att du och många andra använder och har stor nytta av den teknik som finns på plats.

IT-infrastrukturen i våra kommunala fastigheter är i dag en väldigt viktig del i vår verksamhet. Just fritt wifi i kommunala verksamheter är något vi prioriterar och utvecklingsmässigt satsat enormt mycket på under senare år.

Annons

Borås stad har en modern IT-plattform och drygt 3 000 accesspunkter ombesörjer i dagsläget snabba, stabila och trådlösa nät i kommunala fastigheter. Det underlättar arbetsvardagen för våra medarbetare, men kommer också medborgarna till gagn genom den öppna delen av nätverken. Jag vill dock poängtera att vi säkerställer god funktion i lokalerna. Det finns i nuläget inte något uppdrag att förse medborgare med tillgång till trådlösa nät på torgytor och liknande.

Vi har i dagsläget inga inrapporterade störningar i de områden som du nämner. I dag, den 27 maj, har IT-ansvariga från kulturförvaltningen och fritids- och folkhälsoförvaltningen kontrollerat utrustningen. Utöver det har vi haft tekniker på plats för att kontrollera funktion och mäta prestanda. Vi kan bara konstatera fullgod tillgång till wifi både på Mötesplats Hulta och Borås stadsbibliotek.

Upplever du trots detta fortsatta problem med att ansluta just dina enheter, rekommenderar jag att du tar kontakt med personalen på respektive verksamhet, som i sin tur kan felanmäla eventuella driftstörningar.

Med hopp om att du kan surfa som förut.

Niclas Bodeklint, avdelningschef dataservice, servicekontoret, Borås Stad

Annons
Annons
Annons
Annons