Åtgärdsplan krävs för Sim- och sporthallen

Ulricehamn • Publicerad 5 mars 2015

Flera arbetsmiljöbrister har upptäckts i Sim- och sporthallen i Ulricehamn. Efter en inspektion av Arbetsmiljöverket står det klart att de brister på sex olika punkter. Lokalen saknar ögonspolningsanordning, en nöddusch i låg höjd och rutiner för hur personalen ska agera vid klorlarm. Dessutom finns det flera brister i varumottagningen och det saknas skyddsinstruktioner för hur farliga och kemiska produkter ska hanteras. Åtgärderna måste nu göras senast den 15 maj.