Annons
Nyheter

Långsam ökning av kvinnliga ministrar

Antalet kvinnor som innehar ministerposter i världen ökar långsamt, uppger FN-organet UN Women. Den 1 januari 2019 var 20,7 procent av världens ministrar kvinnor, en ökning med 2,4 procentenheter sedan 2017.(TT)
Publicerad 13 mars 2019

Den 1 januari 2019 var 20,7 procent av världens ministrar kvinnor, en ökning med 2,4 procentenheter sedan 2017. UN Womens sammanställning visar också att de kvinnliga ministrarnas ansvarsområden har breddats något under senare år världen över.

Däremot har andelen kvinnor i politiska toppositioner minskat. Antalet kvinnliga statschefer är 10 av 153, det vill säga 6,6 procent - 2017 var den andelen 7,2 procent. Förhållandet är snarlikt när det gäller andelen kvinnliga regeringschefer, en minskning från 5,7 procent till 5,2 procent (10 av 193).

Annons

Behöver djärva rörelser

"Fler kvinnor i politiken leder till mer inkluderande beslut och kan förändra människors bild av hur en ledare ser ut," säger Phumzile Mlambo-Ngcuka, verkställande direktör för UN Women, i ett uttalande.

"Vi har fortfarande en lång väg att gå, men den ökade andelen kvinnor som är ministrar är uppmuntrande, särskilt som vi ser en ökning av antalet länder som har jämnt könsfördelade regeringar. Det här är de typer av djärva rörelser som vi behöver om vi ska drastiskt öka kvinnors representation i beslutsfattandet", säger Mlambo-Ngcuka.

Sociala frågor

Kvinnors ansvarsområden innefattar ofta sociala frågor, eller handlar om familj, barn, unga och äldre. Men områden som handel, industri och arbete ökar bland kvinnliga ministrar. Och sedan 2017 är det många fler kvinnor som ansvarar för frågor som traditionellt har skötts av män - försvaret, ekonomin och utrikespolitiken.

TT

Annons
Annons
Annons
Annons