Annons
Nyheter

Kvinnor i fokus när Wallström leder FN-möte

Nyss samlade hon intryck och röster om kvinnors situation i Sahel-regionen. Nu ska utrikesminister Margot Wallström (S) dela med sig av resan för FN:s säkerhetsråd. Med ordförandeklubban i handen vill hon sätta ljuset på en feministisk utrikespolitik.(TT)
Publicerad 10 juli 2018

Kvinnors betydelse vid förhandlingsborden - vid beslutsfattande och fredsprocesser - ska hon lägga krut på under Sveriges slutspurt av sitt tillfälliga medlemskap i säkerhetsrådet, och särskilt i samband med det pågående ordförandeskapet i juli.

Sahel, som Wallström besökt, är en gränsregion mellan de torrare delarna i den södra delen av Nordafrika och bördigare delar söder om Sahara och sträcker genom hela den afrikanska kontinenten - bland annat genom Mali, Niger och Sydsudan.

””
Annons

Saknar kvinnoröster

Hon vill att Sveriges agerande i rådet ska genomsyras av en feministisk utrikespolitik. Att kvinnors röster ska höras mer i säkerhetsrådets debatter.

Ett mål för den svenska FN-representationen är att hälften av talarna i rådet som briefar medlemsstaterna i olika frågor under juli ska vara män, och hälften kvinnor.

””

Flickor självmordsbombare

Tillsammans med FN:s vice generalsekreterare, chefen för FN:s jämställdhetsorgan och Afrikanska unionens särskilda sändebud för kvinnor, fred och säkerhet har utrikesministern nyligen avslutat en resa till Sydsudan, Tchad och Niger.

””

Kvinnor drabbas hårdast

Såväl hopp som förtvivlan mötte henne i Sahel-regionen, förklarade hon för säkerhetsrådets medlemmar. Hopp för naturtillgångar, en ung befolkning, kvinnor som gått från att vara offer - till överlevare och förändringskämpar.

””

Och även om det drabbar hela befolkningen är det en grupp som är särskilt utsatt, enligt Wallström.

””

TT

Annons
Annons
Annons
Annons