Annons
Nyheter

Hur ska klimatavtalet fungera?

Hela världen väntar på det nya globala klimatavtalet som förhandlas i Paris. Men det är fortfarande i hög grad oklart hur det är tänkt att fungera.(TT)
Publicerad 8 december 2015

Enligt bedömare som TT talat med i Paris är det - trots att bara tre dagar återstår av förhandlingarna - oklart hur avtalet ska utformas på de flesta punkter som rör de framtida växthusgasutsläppen.

Ett problem gäller hur länderna ska differentieras, vilket i sin tur delvis bestämmer vilka skyldigheter de ska ha.

Annons

En lösning är den gamla uppdelningen i i-länder och u-länder från 1990. Men då hamnar länder som Sydkorea bland u-länderna - vilket inte vore så lyckat.

En annan lösning är att ländernas skyldigheter bestäms efter deras förmåga - men då uppstår frågan hur den ska definieras.

Vad blir bindande?

Hit hör också frågan om vilka delar av avtalet som ska vara bindande, och vilka länder som ska vara bundna av vad.

Helt klart är att USA sätter stopp för att ländernas klimatlöften om utsläppsminskningar blir bindande. En sådan text skulle aldrig godkännas av den amerikanska kongressen.

Däremot tycks det som om EU:s krav på återkommande översyn av avtalet vart femte år kommer att gå igenom. Det innebär en möjlighet att se vad som krävs ytterligare för att man ska klara av att avvärja klimathotet. Det innebär också att länderna kan skärpa sina åtaganden med jämna mellanrum.

Inte alla u-länder uppskattar förslaget, men USA är med på noterna och kommer att kräva att alla ska vara med på tåget.

Ingen transparens?

Ett annat krav från EU som däremot inte verkar gå igenom är kravet på transparens vad gäller rapporteringen av utsläppen.

Idag vet man inte med exakthet hur stora exempelvis Kinas och Indiens utsläpp av växthusgaser är - de har aldrig haft samma redovisningsskyldighet som i-länderna - vilket är högst olyckligt med tanke på att båda länderna tillhör länderna med de högsta utsläppen.

Annons

Men kravet accepteras nog inte eftersom det innebär inspektioner av oberoende experter. Många av länderna anser att det inkräktar för mycket på den nationella suveräniteten.

I avtalet ska också preciseras när utsläppen ska kulminera, när de ska börja minska, och vilka årtal som då gäller. I dagsläget är det oklart vad utfallet blir.

TT

Annons
Annons
Annons
Annons