Annons
Nyheter

Hälften av européer räds flyktingar

Ungefär hälften i Europa tror att fler flyktingar ökar risken för terrorattacker, visar en ny studie. I framför allt Östeuropa anses flyktingar även vara en börda för ekonomin.(TT)
Publicerad 12 juli 2016

Enligt en ny studie från Pew Research Center håller ungefär hälften eller fler med om påståendet "flyktingar kommer att öka sannolikheten för terrorism i vårt land". 46 procent av fransmän, 52 procent av britter, 61 procent tyskar, 71 procent polacker och 76 procent ungrare höll med. I Sverige höll 57 procent med.

På frågan om flyktingar ligger landet till last ekonomiskt skiftade svaren mycket mellan länder. Bara 32 procent av svenskarna höll med om påståendet "flyktingar är en börda för vårt land eftersom de tar våra jobb och sociala bidrag", medan 82 procent av ungrarna tyckte det. I Italien tyckte 47 procent att flyktingar begick fler brott än andra, i Sverige 46 procent, medan bara 13 procent av spanjorer höll med.

Annons

Också inställningen till muslimer skiftar stort mellan länderna i undersökningen. Omkring två tredjedelar av de tillfrågade i Polen, Grekland, Italien och Ungern har en negativ inställning till muslimer. I Frankrike, Tyskland och Storbritannien är det ungefär en tredjedel som har en negativ inställning.

För vissa länder har Pew även mätt skillnad över tid. I Tyskland ansåg bara 9 procent 2005 att muslimska invandrare ville anpassa sig till lokala seder, medan 32 procent anser det i dag. I Frankrike tror 43 procent det i dag, jämfört med 36 procent 2005.

TT

Annons
Annons
Annons
Annons