Nyheter

Finland behåller skolsvenskan

Svenska förblir ett obligatoriskt ämne för finskspråkiga elever i grundskolan. Men den finländska riksdagen vill låta utreda regionala försök där svenskundervisningen är frivillig. Förslaget om att göra svenska till ett frivilligt ämne för finskspråkiga föll med röstsiffrorna 134-48.(TT)
Publicerad 6 mars 2015

Förslaget om att göra svenska till ett frivilligt ämne för finskspråkiga föll med röstsiffrorna 134-48.

Omröstningen på fredagen var resultatet av ett så kallat medborgarinitiativ. Enligt lagen ska riksdagen behandla en fråga om ett medborgarinitiativ som samlat minst 50 000 namnunderskrifter.

Därmed har en majoritet i riksdagen åtminstone tillfälligt tagit luften ur den laddade frågan, som det fanns försök att lyfta upp inför förra riksdagsvalet för fyra år sedan. Det talades om "tvångssvenska" som en onödig plåga för finskspråkiga barn.

Inte slutgiltigt

Sannfinländarnas ledare Timo Soini är besviken över att medborgarinitiativet röstades ned och skyller utfallet på bristande medierapportering.

””

Men han tror inte att frågan är slutbehandlad. Det tror inte heller Christina Gestrin, som är ordförande i den finlandssvenska "riksdagen", Folktinget.

””

Oroande experiment

Men hon oroas över tillägget om en utredning av regionala experiment.

Enligt författningen är Finland tvåspråkigt med finska och svenska som huvudspråk. Men merparten av landets kommuner är enspråkigt finska. Den svenskspråkiga befolkningsgruppen har successivt krympt och utgör nu bara 5,5 procent.

I östra Finland där den ryska turismen är en viktig inkomstkälla framförs önskemål om att ersätta svenska med ryska på skolschemat. Debatten om skolsvenskan kompliceras av krockar, där pragmatiska argument möter principiella som framhåller vikten av jämlikhet i skolan.

TT