Annons
Nyheter

EU skärper politik för återvändande

Diskussionerna i EU om flyktingfrågan handlar inte bara om hur EU ska ta emot flyktingar. Det handlar också om hur man effektivt ska bli av med dem som inte har rätt att stanna. Regeringen ställer sig bakom EU-kommissionens och Europeiska rådets förslag om skärpta åtgärder(TT)
Publicerad 7 oktober 2015

På torsdag och fredag ska EU:s inrikes- och migrationsministrar diskutera förslaget. Enligt det ska "alla verktyg mobiliseras" för att öka samarbetet i EU kring åtgärder för att få personer att återvända till sina ursprungsländer.

"EU och dess medlemsstater måste göra mer vad gäller återvändning", står det i förslaget. Det konstateras att en ökad andel återvändare borde fungera avskräckande på olaglig migration.

Annons

Kontrollera migranter

Medlemsstaterna "uppmuntras starkt" att mer systematiskt använda sig av EU:s gränskontrollmyndighet Frontex och möjligheterna att kontrollera migranter och resehandlingar samt att organisera gemensamma återvändaroperationer.

Rådet konstaterar i sitt förslag att "en fin balans mellan incitament och påtryckningar bör användas" i samarbetet med tredje länder om återvändandet. Det handlar om länder som Egypten, Marocko, Libanon, Niger, Nigeria, Senegal, Pakistan, Serbien, Etiopien, Tunisien, Turkiet och Jordanien.

I förslaget heter det vidare att "alla åtgärder måste vidtas för att säkerställa att olagliga migranter återvänder, inklusive användandet av frihetsberövande som en legitim åtgärd som sista utväg".

Regeringen bakom

I den kommenterade dagordningen från den svenska regeringen till mötet heter det: "Regeringen ställer sig bakom utökade ansträngningar i syfte att verkställa beslut om avvisning och utvisning. Återvändandet ska ske på ett rättssäkert och värdigt sätt och med full respekt för mänskliga fri- och rättigheter".

Det finns inget i förslaget som bekräftar uppgifterna från den engelska tidningen The Times att hot om indragna bistånd skulle användas som påtryckningar mot ursprungsländerna.

TT

Annons
Annons
Annons
Annons