Annons
Nyheter

EU skärper kraven på återvändare

En tuffare gemensam policy ska få fler med avslagna asylsökningar att åka hem från EU till sina ursprungsländer. Men meningarna går isär om tuffheten. - Principen måste ju vara klar: har du skäl att stanna då ska du också stanna.(TT)
Publicerad 8 oktober 2015
””

Något av huvudämne är att enas om slutsatser för en "sammanhängande, trovärdig och effektiv" politik för att få icke-européer utan tillstånd att åka hem.

””

Villkorat bistånd?

Annons

I de förslag till slutsatser som bollats runt inför mötet nämns framför allt olika sätt att med lock och pock få ursprungsländerna att ta tillbaka dem som lämnat landet. Ordalydelser som att "mobilisera alla redskap" har väckt frågetecken om även skarpare metoder som indraget bistånd kan komma ifråga. Fast så långt vill inte Morgan Johansson gå.

””

Eritreaner på väg

Utöver återsändandet ska ministrarna även uppdatera sig om läget på omfördelningsfronten, där man på sistone tagit beslut om att 160 000 av de asylsökande som kommit till Grekland och Italien ska skickas till övriga medlemsländer för att avlasta "frontstaterna". Den första omfördelningen görs från Rom i morgon då EU:s asyl- och migrationskommissionär och Italiens och ordförandelandet Luxemburgs inrikesministrar finns på plats för att vinka av en grupp eritreaner.

När de kommer till sitt nya land - Sverige - väntar dock ingen större ceremoni.

””

TT

Annons
Annons
Annons
Annons