Annons
Nyheter

Vill ha statlig styrning för cybersäkerhet

Kommuner, landsting, organisationer, företag och andra aktörer famlar efter instruktioner om hur de ska tänka kring cybersäkerhet. Forskaren Lars Nicander anser att staten måste ta en större roll och föreslår att det sker i flera steg.(TT)
Publicerad 3 juli 2018
””

Många stora attacker internationellt har visat att digitaliseringen av samhällskritiska funktioner också ökar sårbarheten för intrång, hackning och digitala sabotage.

Sverige är också känsligt med tanke på hög grad av digitalisering, hög grad av tillit hos medborgarna och ett konstitutionellt system där myndigheterna är mycket självständiga vilket försvårar samordning.

Annons

"Sårbarheterna måste bort"

Vid seminariet i Visby medverkade företrädare för myndigheter, företag och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). De anser att säkerhetstänkandet i cyberfrågorna förbättrats under senare år men att mycket, mycket mer måste göras.

””

Dan Sjöholm, generaldirektör för Post- och telestyrelsen konstaterar att "sårbarheterna måste bort på väldigt många nivåer".

””

"För spretigt"

Aktörerna efterfrågar fler övningar, större medvetenhet på chefsnivåer, flera analyser över alternativa lösningar om system slås ut. De klargör inte minst att kommuner och andra aktörer behöver hjälp från ovan med att definiera vad som ska betraktas vara samhällskritiska funktioner och hur ett bättre skydd kan uppnås.

Nicanders svar är bland annat att inrätta en nationell cybersäkerhetskoordinator vid Regeringskansliet som skulle driva det övergripande cybersäkerhetsarbetet i samhället.

””

Betald utbildning

Han vill också ha en nationell säkerhetsskyddsmyndighet som skulle ansvara för den övergripande informationssäkerheten. I ett ytterligare steg vill han ha en civil cybersäkerhetsutbildning där justitiedepartementet genom ett särskilt anslag betalar studenterna under utbildningen, ungefär som försvarsdepartementet gjort för militära kadetter.

Det krävs en högre styrning från en övre instans, enligt Nicander.

””

TT

Annons
Annons
Annons
Annons