Annons
Nyheter

Värmeböljor mest riskfyllda för norrlänningar

Det tycks som om norrlänningar har svårare att klara värmeböljor än de som bor längre söderut, enligt en ny studie från Lunds universitet. - Vi misstänkte att det kunde vara så, men blev överraskade över hur stor skillnaden var, säger forskaren Daniel Oudin Åström.(TT)
Publicerad 11 oktober 2018

Hög värme är påfrestande för kroppen och en ny svensk studie visar att detta särskilt gäller i norra Sverige. Studien tittar på dödsfall under sommaren och konstaterar att de dagar då temperaturen ligger över 27 grader tre dagar i sträck, ökar antalet dödsfall i Götaland och Svealand med ungefär 10 procent, medan dödsfallen ökar med ungefär 30 procent i Norrland.

””

Överraskande stor skillnad

Annons

SMHI meddelar att det blir hög värme först när temperaturen når 26 grader och detta oavsett var i landet värmen väntas och vilken medeltemperaturen där annars är.

””

Dels handlar det om att vänja sig vid högre temperaturer och anpassa sin vardag, till exempel genom hur man klär sig, rör på sig, installerar fläktar och annat som kan motverka hetta, dels om hur kroppen rent fysiologiskt anpassar sig till temperaturer och plötsliga större skillnader.

””

Ny kunskap

Med den nya kunskapen tycker Daniel Oudin Åström att man borde se över när meddelanden och varningar om hög temperatur skickas ut i norr. Den nuvarande gränsen vid 26 grader har satts efter studier gjorda enbart i Stockholmsområdet.

””

Utifrån hur mycket värmen påverkade dödstalen undrar han även om inte varningar borde utdelas tidigare.

””

Studien visade också att dödligheten vid hetta ökade mer i socioekonomiskt utsatta områden än i andra bostadsområden.

””

TT

Annons
Annons
Annons
Annons