Annons
Nyheter

Svårare ljuga om ålder efter HD-dom

Högsta domstolen slår fast att tandröntgen kan användas för att bedöma gärningspersoners ålder. Domen kan få betydelse för såväl andra brottsfall som för asylbeslut.(TT)
Publicerad 11 juli 2016

I flera brottsfall de senaste åren har gärningsmannens ålder varit svår att avgöra, vilket ibland lett till straffrabatt när det inte gått att bevisa att de varit vuxna. Domstolarna har tidigare inte velat godta tandundersökningar som åldersbedömning, men nu kan det förändras.

På måndagen dömde Högsta domstolen (HD) en algerisk man till utvisning och fängelse i ett år och tre månader efter att han upprepade gånger knivskurit en kvinna i ansiktet. Mannen dömdes först till ungdomsvård för grov misshandel av Södertörns tingsrätt som utgick ifrån att han var 16 år gammal när brottet ägde rum.

Annons

Åldern har betydelse

Men riksåklagaren (RÅ) ville att HD skulle pröva målet eftersom den åtalades ålder hade stor betydelse för straffet. Mannen sade att han var 16 år vid tidpunkten för misshandeln, medan RÅ påstod att han hade fyllt 21 år.

Med hjälp av en tandmognadsundersökning anser nu HD att det mest sannolika är att mannen hade fyllt 20 år vid tiden för brottet.

Domen är viktig, enligt riksåklagaren. Den skingrar osäkerhet i synen på åldersbedömningar i domstolarna och kan också få betydelse i asylprocessen

””

Hon tror att domen också kan få stor betydelse i asylprocessen, eftersom HD som hon ser det slår fast att det med hjälp av tandröntgen går att, med stor sannolikhet, bedöma om en person är över 18 år.

Välkomnar klargörande

Även justitie- och migrationsministern Morgan Johansson välkomnar domstolens klargörande.

””

Han vill däremot inte uttala sig om bevisvärdet av olika typer av medicinsk åldersbedömning.

Regeringen har nyligen gett Rättsmedicinalverket (RMV) i uppdrag att utveckla sin förmåga och kapacitet till att även stödja Migrationsverket med åldersbedömningar.

””

Hoppades på annat

Annons

Mycket av målet i HD handlade om huruvida tandröntgenundersökningar är tillförlitliga, konstaterar mannens försvarsadvokat Martin Larsson. Han tror att domen får betydelse framöver.

””

TT

Annons
Annons
Annons
Annons