Annons
Nyheter

Utvisade faller ur systemet

Asylsökande som fått avslag blir utan skyddsnät om de inte själva medverkar till att lämna landet. Ingen vet ännu vad som händer med dem när de tvingas lämna Migrationsverkets boenden. Den som inte beviljats asyl kan i vissa fall tvångsutvisas. I andra fall verkställer polisen inte tvångsutvisningar.(TT)
Publicerad 7 juli 2016

Den som inte beviljats asyl kan i vissa fall tvångsutvisas. I andra fall verkställer polisen inte tvångsutvisningar. Det gäller personer från länder som Irak, Afghanistan och Somalia som inte tar emot personer som utvisats till hemlandet mot sin vilja. Efter en lagändring den 1 juni har dessa personer inte längre rätt till dagersättning och plats på Migrationsverkets boenden om de väljer att stanna i Sverige.

Oklart om hjälp

Annons

Hur de som faller ur systemet klarar sig i fortsättningen tar inte Migrationsverket ansvar för.

””

Exempelvis inom Svenska kyrkan möter och hjälper man personer som blivit av med sitt boende men inte vill lämna landet. Kommunens socialtjänst kan i vissa fall ge nödbistånd, men det täcker inte tak över huvudet.

Statistik saknas

När lagen trädde i kraft hade myndigheten informerat omkring 4 500 personer som skulle kunna komma att beröras av lagändringen - varav omkring 1 700 uppgavs bo på Migrationsverkets asylboenden.

Varje ärende ska prövas för att se om det finns särskilda omständigheter som gör att den asylsökande inte kan utvisas. Hur många beslut som sedan faktiskt har tagits har myndigheten inte koll på. Man vet inte längre hur många som stannar i landet.

Några tvångsavhysningar från boenden har ännu inte skett, enligt Migrationsverket. Samtidigt har myndigheten problem med registreringen då enheterna runt om i landet gör på olika sätt.

””

Tanken är att personer som återvänder frivilligt ska få hjälp med det av Migrationsverket.

TT

Annons
Annons
Annons
Annons