Annons
Nyheter

Stort intresse för lågstadiesatsning

Kommuner och friskoleägare har sökt bidrag för att öka personalstyrkan på lågstadiet med totalt 3 200 lärare. Frågan är var de ska hitta alla pedagoger. Syftet med lågstadiesatsningen är att öka personaltätheten i förskoleklass - år 3.(TT)
Publicerad 5 oktober 2015

Syftet med lågstadiesatsningen är att öka personaltätheten i förskoleklass - år 3. Och intresset är stort redan från start: Kommunerna och friskoleägarna har sökt totalt 2,4 miljarder kronor ur en pott på knappt två miljarder. I tjänster handlar det om drygt 2 500 nya lärare och utökad arbetstid för 600 deltidsanställa lärare.

De skolansvariga kan välja att söka pengar för andra personalkategorier, exempelvis fritidsledare eller administratörer, om syftet är att avlasta lärarna. Men huvudmännen har till allra största del sökt pengar för just lärare: 1,5 miljarder kronor. I ansökningarna har de skolansvariga fått ange hur de tänker locka lärare till just sina skolor.

Annons

Mässor och nätverk

I Norrköpings kommun är förhoppningen att kunna anställa 68 nya lärare.

””

Bättre arbetsmiljö

Utbildningsminister Gustav Fridolin tillstår att det blir en tuff uppgift för huvudmännen att utöka lärarstyrkan när lärarbristen är så stor.

””

Så gott som alla landets kommuner har sökt bidrag, men endast 266 av omkring 800 friskoleägare.

””

Skolverket ska nu fatta beslut om hur mycket pengar som går till respektive sökande. Först därefter kan myndigheten rapportera hur många av landets F-3-skolor som berörs av lågstadielyftet

TT

Annons
Annons
Annons
Annons