Annons
Nyheter

Solariestopp för unga rycker närmare

Regeringens önskan att förbjuda solarier att ta emot minderåriga ser ut att få gehör i riksdagen. Men branschen dömer ut lagförslaget som meningslöst. - Det är 3-5 procent av de som solar som är under 18 år. Det ser inte ut som det gjort tidigare. Varför ska man införa en lag som är meningslös?(TT)
Publicerad 2 mars 2016
””

Regeringen vill ändra strålskyddslagen för att förbjuda att "yrkesmässigt upplåta kosmetiskt solarium till en person som inte har fyllt 18 år". Enligt regeringens förslag ska den som bryter mot reglerna kunna dömas till böter eller fängelse i högst sex månader. Förslaget är nu skickat till EU-kommissionen för granskning och ser ut att kunna få stöd i riksdagen, visar en rundringning som Ekot har gjort.

V och SD för

Annons

Både Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna säger sig spontant stödja förslaget.

””

M och KD däremot är tveksamma mot ett förbud, med hänvisning till att lagstiftning inte alltid är bästa sättet att få bort risker i samhället.

Marginell påverkan

Solariebranschen har gått ned kraftigt de senaste åren. Svensk solarieförening uppskattar att det i dag finns ungefär 500 solstudios samt solarier på exempelvis gym eller frisersalonger.

Roland Laurent anser att en åldersgräns skulle kunna påverka branschen ytterligare negativt, dock marginellt. En hälsovinst i form av färre cancerfall tror han inte på.

””

TT

Annons
Annons
Annons
Annons