Annons
Nyheter

Socialutskottet tillstyrker barnkonvention

Riksdagens socialutskott tillstyrker regeringens förslag om att införa barnkonventionen i svensk lag. Moderaterna, Centern och Sverigedemokraterna reserverar sig, bland annat med motiveringen att svensk domstol skulle tvingas tolka islamsk rätt.(TT)
Publicerad 5 juni 2018

Moderaterna och Centern vill i stället att barns rätt förstärks genom ett utbyggt grundlagsskydd. I ett särskilt yttrande varnar de för att det islamska begreppet kafalah, som nämns i barnkonventionen, införs i svensk rätt.

"Enligt vår uppfattning måste svenska domstolar tolka islamisk rätt för att kunna avgöra kafalahs innebörd. Vi anser att det är ansvarslöst att hänvisa detta till rättstillämpningen", skriver partierna.

Annons

Islamskt begrepp

Det handlar om artikel 20 i barnkonventionen som berör skydd för barn som berövats sin familjemiljö och vilket stöd de ska få. I konventionen står det att "sådan omvårdnad kan bland annat innefatta placering i fosterhem, kafalah i islamsk rätt, adoption eller om nödvändigt placering i lämpliga institutioner för omvårdnad av barn".

Kafalah är ett islamskt juridiskt begrepp som används för att säkerställa skydd för föräldralösa och övergiva barn. Adoption i västerländsk mening förekommer inte i islamsk rätt. Ett barn som tas om hand av en annan familj får samma skydd men inte familjens namn eller automatisk arvsrätt. Syftet är att inte bryta det biologiska bandet mellan barnet och de biologiska föräldrarna.

Svensk rätt

Utskottsmajoriteten tillstyrker regeringens förslag. Man konstaterar att nämnandet av kafalah i Barnkonventionen är en exemplifiering och att det i sig inte medför några rättigheter. Men utskottet uppmanar ändå regeringen i ett tillkännagivande att "följa upp och vid behov vidta åtgärder som syftar till att säkerställa att de grundläggande principerna i barnkonventionen efterlevs och tillämpas i enlighet med svensk rätt".

Riksdagen fattar beslut den 13 juni.

TT

Annons
Annons
Annons
Annons