Annons
Nyheter

Skolsäkerheten skiljer sig åt i kommunerna

Efter skolattacken i Trollhättan 2015 har flera svenska kommuner genomfört övningar i att bemöta pågående dödligt våld. Men långt ifrån alla har övat. Och vilka förändringar i säkerhetsarbetet som kommunerna och skolorna har genomfört skiljer sig åt, visar en enkät som TT har gjort.(TT)
Publicerad 1 mars 2019
””

Det är en av de 91 kommuner som svarat på TT:s enkät med frågor om kommunen genomfört någon form av säkerhetsutbildning efter skolattacken i Trollhättan, där tre personer dödades. Likt de flesta kommuner har Örnsköldsvik sett över sina rutiner de senaste åren, men man har även övat inför just en skolattack.

””

Övningen genomfördes på en högstadieskola 2016 och omfattade både bombhot- och dödligt våld-scenarier.

””
Annons

Över hälften har övat

Av de 91 kommuner som svarat på TT:s enkät uppger 57 att man genomfört någon form av säkerhetsövning efter skolattacken i Trollhättan 2015. 37 av kommunerna uppger att man har genomfört kurser specifikt i hantering av pågående dödligt våld (PDV). Vissa har genomfört omfattande övningar medan man på andra platser enbart utbildat skolledningen.

33 kommuner svarade att man inte genomfört någon särskild säkerhetsutbildning efter Trollhättan. Men av dessa svarar 24 att man har sett över säkerheten på något sätt. Det kan röra sig om nya rutiner, säkerhetsgenomgångar, ombyggda skollokaler eller att man tagit del av Skolverkets förebyggande material.

Skillnaderna mellan kommunerna kan bero på prioriteringar eller resurser, flera av dem som svarat att man inte övat är mindre kommuner, men inte alla.

Ingen centralstyrning

Från centralt håll finns inga gemensamma riktlinjer för säkerhetsövningar. Men Skolverket har tagit fram stödmaterial.

””
””

Ansvaret ligger hos kommunen

Enligt Maria Elmér är det förebyggande och trygghetsskapande arbetet i skolorna mycket viktigt. Och mycket av materialet handlar om det.

””

Men ansvaret för elevernas säkerhet ligger i slutändan hos respektive kommun och rektor.

TT: Om man som förälder oroar sig för säkerheten, vart ska man vända sig?

””

TT

Annons
Annons
Annons
Annons