Annons
Nyheter

Schimpansernas kultur dör ut

Unika beteenden och kulturella sedvänjor bland Afrikas schimpanser håller på att gå förlorade på grund av mänskliga störningar. På många håll fungerar inte längre den nödvändiga sociala inlärningen mellan generationerna. Det framgår av en ny studie som publiceras i Science.(TT)
Publicerad 7 mars 2019

Det framgår av en ny studie som publiceras i Science.

I studien har forskarna, som har letts av den tyske evolutionsbiologen Hjalmar Kühl, granskat data över 144 schimpanspopulationer från Senegal i väster till Tanzania i öster.

Annons

De gick igenom 31 olika beteenden som har klassificerats som specifika kulturyttringar.

Hit räknas exempelvis fångst av termiter med hjälp av grässtrån och knäckande av nötter med stenar. Vissa schimpanser använder löv för att suga upp vatten, eller kastar stenar på rovdjur och andra fiender.

Sårbara kulturer

En del beteenden är vitt spridda, andra är lokalt begränsade. Den gemensamma nämnaren är att de måste läras in - de är alltså inte medfödda.

Det gör dem extra intressanta eftersom de har stora likheter med våra egna kulturer, men det gör dem också mycket sårbara, vilket framgår tydligt av studien.

Forskarna fann att schimpansgrupper i områden med många mänskliga störningar - exempelvis delar av Guinea, Elfenbenskusten och Kamerun - uppvisade betydligt färre kulturella beteenden än schimpanser i ostörda områden, som vissa skyddade reservat och nationalparker i Tanzania, Uganda och Gabon.

Hotad mångfald

I genomsnitt var mångfalden av beteenden reducerad med 88 procent i de områden där störningarna var som mest omfattande - genom jakt, uppodling eller skogsskövling.

Enligt Kühl och hans kollegor är detta alarmerande. En stor del av den kulturella diversiteten bland Afrikas schimpanser riskerar att gå förlorad i en nära framtid om inget görs.

Forskarna anser att platser där schimpanserna uppvisar många olika beteenden borde få ett särskilt skydd, som en form av kulturarv.

””

TT

Annons
Annons
Annons
Annons