Annons
Nyheter

Regeringen kör över lagrådet om vapen

Trots att Lagrådet avstyrker går regeringen vidare med förslaget om skärpta straff för bland annat innehav av vapen och handgranater. Lagrådet hävdar att regeringen har struntat i grundlagens krav på beredning.(TT)
Publicerad 11 oktober 2017

Regeringen presenterade för en dryg månad sedan en lagrådsremiss med förslagen och regeringen följer upp med en proposition till riksdagen.

Förslagen innebär bland annat att straffskalorna för grova vapenbrott och grovt brott mot tillståndsplikten för explosiva varor (t ex handgranater) ändras från årsskiftet. Det lägsta straffet ska dubblas till två och maxstraffet höjas från fyra till fem år.

Annons

De lägsta straffen för de synnerligen grova brotten ska samtidigt höjas från tre till fyra år.

För brott av normalgraden ska maxstraffet höjas från två till tre år.

Promemorian där regeringen lade fram förslagen skickades ut i början av juni och svaren skulle vara inne en månad senare. Två remissinstanser, särskilt Svea hovrätt, protesterade mot den korta remisstiden. Lagrådet slog ned på den korta tiden eftersom förslagen är "långt ifrån okomplicerade". Rådet anser till och med att regeringen inte följer regeringsformens (en av de fyra grundlagarna) krav på hur lagar ska arbetas fram. Berörda myndigheter och andra parter har inte fått nog med tid för att sätta sig in i förslagen och reagera på dem, ansåg Lagrådet.

Men regeringen fäster inte stor vikt vid Lagrådets avstyrkan och kritik. Analyserna i förslaget är tillräckliga och underlaget för dem likaså, anser regeringen.

TT

Annons
Annons
Annons
Annons