Annons
Nyheter

Rapport: Två av tre samer utsatta för rasism

Två av tre samer har utsatts för rasism. Det visar en kartläggning som gjorts av Vaartoe, centrum för samisk forskning vid Umeå universitet. - Det här är i enlighet med tidigare forskning, bland annat om samiska ungdomar.(TT)
Publicerad 4 oktober 2018

Två av tre samer har utsatts för rasism. Det visar en kartläggning som gjorts av Vaartoe, centrum för samisk forskning vid Umeå universitet.

””

Rapporten, som presenteras under torsdagen, baseras på en webbenkätundersökning där 748 personer fått svara på om de upplevt negativ särbehandling eller diskriminering för att de är samer. 507 svarade ja (68 %), 172 svarade nej (23 %) och 69 svarade vet inte (9 %).

Annons

Andelen som utsatts för rasism är högre bland dem som är öppna med sin samiska identitet och nio av tio renskötare säger sig ha upplevt rasism.

Undersökningen är beställd av Sametinget som fått i uppdrag av regeringen att kartlägga och synliggöra rasismen mot samer i Sverige.

Rättad: I en tidigare version angavs fel procent för de som svarade nej i undersökningen.

TT

Annons
Annons
Annons
Annons