Annons
Nyheter

Nej till screening av farlig sjukdom

Socialstyrelsen säger nej till att leta efter cystisk fibros bland nyfödda. Av etiska skäl. Detta trots att liknande program finns i flertalet länder i västvärlden.(TT)
Publicerad 1 juni 2017

Cystisk fibros är en mycket allvarlig, relativt vanlig genetisk sjukdom som bland annat resulterar i onormalt mycket slem i luftvägarna.

Men symtomen är flera och kan vara diffusa till en början, varför en del barn får rätt diagnos först flera år senare.

Annons

Riksförbundet cystisk fibros vill därför att Sverige inför screening av alla nyfödda barn, för att hitta sjukdomen så tidigt som möjligt. Testet skulle utföras samtidigt som det så kallade PKU-provet, då alla nyfödda testas för olika sjukdomar med hjälp av ett blodprov, skriver riksförbundet.

"Tidig diagnos ger de drabbade barnen en betydligt bättre start på livet", säger förbundsordföranden Johan Moström i ett pressmeddelande.

Dessutom finns liknande program i nästan alla länder i västvärlden - utom i Sverige.

Svår information

Men i den remissversion som nu är ute säger Socialstyrelsen nej.

””

Anledningen, säger hon, är både organisatoriska, legala och etiska svårigheter.

””

Av alla cirka 100 000 barn som föds per år skulle cirka 100 barn få ett positivt svar, det vill säga att de bär på anlag för sjukdomen. Dessa skulle behöva remitteras för utredning och av dem skulle cirka 20 barn ha sjukdomen. Av dessa barn skulle cirka 10-15 vara hjälpta av en screening, eftersom en del barn får en tidig diagnos i alla fall.

””

Olaglig registrering

TT: Men testet kan ju vara frivilligt?

””

TT: Men screening finns ju i många andra länder?

””

TT

Annons
Annons
Annons
Annons