Annons
Nyheter

MP i nytt jobbutspel

Näringslivet kan göra mer för att skapa nya jobb snabbt i flyktingkrisens Sverige, anser Miljöpartiet och öppnar bland annat för sänkta lönekostnader.(TT)
Publicerad 8 november 2015
Näringslivet kan göra mer för att skapa nya jobb snabbt i flyktingkrisens Sverige, anser Miljöpartiet och öppnar bland annat för sänkta lönekostnader. Unga och nyanlända med svag utbildningsbakgrund, eller som ännu inte behärskar svenska, behöver bättre
Näringslivet kan göra mer för att skapa nya jobb snabbt i flyktingkrisens Sverige, anser Miljöpartiet och öppnar bland annat för sänkta lönekostnader. Unga och nyanlända med svag utbildningsbakgrund, eller som ännu inte behärskar svenska, behöver bättre

Unga och nyanlända med svag utbildningsbakgrund, eller som ännu inte behärskar svenska, behöver bättre hjälp att ta ett första steg in på arbetsmarknaden, skriver fyra tunga MP-företrädare på DN Debatt.

Ett resonemang går på att arbetsmarknadens parter (arbetsgivare och fack) anstränger sig mer för att hitta nya former som ger jobb åt fler: "Det kan handla om sänkta lönekostnader."

””
Annons

Svenskt Näringsliv tycker att nyanlända ska kunna konkurrera om jobben med lägre löner. Gustav Fridolin poängterar att MP-linjen inte sammanfaller med arbetsgivareorganisationens förslag.

””

TT

Annons
Annons
Annons
Annons