Annons
Nyheter

Kritiserad lag stoppas - "får inte tillämpas"

Den hårt kritiserade gymnasielagen för unga ensamkommande har underkänts av en domstol i Malmö. I praktiken blir den tandlös, enligt en expert. Regeringen vägrar dock att kommentera frågan. Statsminister Stefan Löfven (S) hänvisar till att domen kan komma att överklagas.(TT)
Publicerad 6 juli 2018

Trots kritiken valde regeringen att driva igenom lagförslaget som var tänkt att ge omkring 9 000 ensamkommande unga med avslag en ny chans att stanna i Sverige.

Den del av lagen som domstolen dömer ut handlar om det uppluckrade kravet på att den sökande ska kunna bevisa sin identitet.

Annons

"Migrationsdomstolen anser i domen att bristerna i beredningen är sådana att bestämmelsen om sänkt beviskrav inte får tillämpas", skriver domstolen. Ärendet gäller en man från Irak vars identitet inte kunde fastställas.

Riskerar bli tandlös

Chefsrådmannen Fredrik Löndahl, som varit domare i målet, anser att detta kan få stora konsekvenser för en stor del av de asylsökande som hade hoppats få uppehållstillstånd med hjälp av den nya lagen.

””

TT: Då blir alltså lagen mer eller mindre tandlös?

””

Dag Stegeland, kammarrättspresident i Göteborg och specialist på migrationslagstiftning, kallar domen för "utomordentligt ovanlig".

””

Kritiserad lag

Varken migrationsminister Helen Fritzon (S) eller Stefan Löfven vill kommentera utfallet.

””
””

Maria Ferm, gruppledare för Miljöpartiet och migrationspolitisk talesperson, anser att domstolen har valt att inte tillämpa lagen. Hon hävdar att det inte finns några tveksamheter i propositionen om att ungdomar som inte kan styrka sin identitet också ska få stanna. Hon tycker heller inte att beredningsprocessen gått för fort och poängterar att den nya lagen haft stöd av en majoritet i riksdagen.

””

Gymnasielagen fick omfattande kritik från flera remissinstanser innan den trädde i kraft 1 juli. Advokatsamfundet ansåg exempelvis att förslaget var mycket komplicerat och lagtekniskt svåröverskådligt. Sveriges kommuner och landsting (SKL) pekade i sin tur på att lagen innehöll flera frågetecken gällande kommunernas ersättning och deras möjligheter att planera.

Även Unicef Sverige och Polisen uttryckte kritik mot hur lagen hade utformats.

Annons

Kan överklagas

Lagen innebär bland annat att kravet på att den asylsökande ska kunna klargöra sin identitet sänks. Nu ska det räcka med att personen i fråga har försökt klargöra sin identitet, men denna del av lagtexten är alltså inte tillämpbar, enligt Migrationsdomstolen i Malmö.

””

Medan lagen inte vunnit laga kraft meddelar Migrationsverket att de fortsätter handlägga dessa ärenden och tillämpa lagen.

Enligt kammarrätten i Stockholm, där Migrationsöverdomstolen finns, är migrationsmål så kallade förtursmål. Den asylsökande mannen från Irak har tre veckor på sig att överklaga domen.

TT

Annons
Annons
Annons
Annons