Annons
Nyheter

Mest arsenik i ekologiskt ris

Halterna av arsenik i ris ökar trots att nya gränsvärden har införts, visar en granskning av Livsmedelsverket. De högsta gifthalterna har man hittat i ekologiska produkter.(TT)
Publicerad 12 november 2018
””

De nya gränsvärdena för giftet infördes den 1 januari 2016, efter en larmrapport om höga halter av oorganisk arsenik i ris. Myndigheten har testat åtta olika ris innan och efter det att gränsvärdena infördes och funnit att gifthalten ökat i sex av dem.

En produkt, ett fullkornsris, har dragits tillbaka från marknaden för att värdet var för högt. Resterande ligger fortfarande under gränsen.

Annons

Oklara orsaker

Varför arsenikhalterna ökar trots regleringen är för närvarande oklart.

””

Flera produkter hade värden som låg kring gränsvärdet, men Livsmedelsverket har då tagit hänsyn till en statistisk osäkerhet, som innebär att det inte med säkerhet kan säga att halterna är så höga att produkterna bör dras tillbaka.

Arsenikökningen är störst i två ekologiska ris. De produkter som har högst halter är också ekologiska.

””

Arsenik finns naturligt i berggrunden och tas upp av riset via jorden eller bevattningsvattnet. Halterna påverkas i regel alltså inte av tillsatser eller hanteringsprocessen. Varför det ekologiska riset har högre gifthalter har Livsmedelsverket inget svar på i nuläget.

Koka i mer vatten

De nya mätningarna föranleder inga ändringar av Livsmedelsverkets rekommendationer. Åtminstone inte i dagsläget. Som vuxen bör man inte äta mer än sex portioner ris i veckan och som barn bör man inte äta mer än fyra. Föräldrar bör inte heller ge barn under sex år riskakor eller risdrycker.

Fullkornsris bör man bara välja ibland. Och snåla inte med vattnet när du kokar.

””

Livsmedelsverket har också tittat på gröt och välling för barn och funnit att halterna av kadmium och bly har minskat något sedan den tidigare mätningen år 2011. För barnmat gäller en tuffare lagstiftning och industrin tycks ha anpassat sig, enligt Petra Bergkvist.

””

TT

Annons
Annons
Annons
Annons