Annons
Nyheter

Landets skolgårdar kartläggs

I takt med att städerna förtätas och skolor byggs och byggs ut så verkar barnens utemiljö krympa. Nu ska Boverket och andra myndigheter kartlägga skolgårdarna.(TT)
Publicerad 8 oktober 2017
””

Enligt riktlinjerna, som togs fram 2015, bör skolbarn ha 30 kvadratmeter friyta vardera. För förskolebarn är riktlinjen 40 kvadratmeter. Men Boverkets bild är att utemiljöerna krympt på senare år. Det gäller inte bara vid nybyggnationer utan också när äldre skolor byggs ut.

””

Kartläggningen omfattar 5 000 skolgårdar i landet. Förskolorna ingår inte i kartläggningen.

””
Annons

En bra skolgård ska, enligt Boverkets allmänna råd, ha nivåskillnader, erbjuda både sol och skugga, god luftkvalitet, vegetation och stimulera till utforskning och lek.

””

Kartläggningens resultat väntas vara sammanställt i mars nästa år. Förutom Boverket är SCB, Folkhälsomyndigheten, Naturvårdsverket, Sveriges lantbruksuniversitet och Skolverket involverade.

TT

Annons
Annons
Annons
Annons