Annons
Nyheter

Läkare anmälde inte vapen vid självmordsrisk

Mord och dråp med skjutvapen får mest uppmärksamhet, men faktum är att självmord utgör den största gruppen av dödliga skottskador. Trots att många offer haft kontakt med vården om psykiska besvär innan, rapporterades de inte av läkaren som olämpliga att inneha vapen, visar en studie.(TT)
Publicerad 5 oktober 2018

252 personer dog under 2012-13 till följd av en avsiktlig skottskada. Av dem handlade 39 fall om mord och dråp, medan de allra flesta, 213 människor, dog till följd av självmord. Det visar en avhandling vid Umeå universitet, som undersökt dödliga skottskador i Sverige.

””

För att få inneha ett vapen måste man ha tillstånd av polis - en så kallad vapenlicens. Läkare i Sverige har en skyldighet enligt vapenlagen att rapportera till polisen om de gör bedömningen att en patient inte är lämplig att inneha vapen.

Annons

Sökte hjälp

Av de fall som Mensura Junuzovic undersökte hade nästan hälften sökt vård för psykisk ohälsa någon gång under året före självmordet. Men inte i något fall hade en läkare anmält personerna som olämpliga att inneha vapen, enligt avhandlingen.

””

Samtidigt poängterar hon att en del av dem som begick självmord inte hade sökt vård över huvud taget. Vissa av dem hade heller inte någon vapenlicens.

””

Hög dödlighet

Sedan kan man förstås ställa sig frågan om det verkligen hade räddat patientens liv om de blivit ifråntagna sina skjutvapen? Där finns inget svar i dag, och det är därför något som studeras vidare, anser Mensura Junuzovic. Hennes egen studie gör det dock tydligt att det finns ett stort behov av mer preventivt arbete mot självmord och en minskad tillgänglighet av illegala vapen.

””

TT

Annons
Annons
Annons
Annons