Annons
Nyheter

Lagförslag för snabbare byggande

I stället för att vänta på ett länsstyrelsebeslut ska kommuners detaljplaner kunna överklagas direkt till mark- och miljödomstolar. Det föreslår regeringen i en lagrådsremiss. Syftet är att förenkla regelverket så att det går snabbare att genomföra byggprojekt.(TT)
Publicerad 1 oktober 2015
I stället för att vänta på ett länsstyrelsebeslut ska kommuners detaljplaner kunna överklagas direkt till mark- och miljödomstolar. Det föreslår regeringen i en lagrådsremiss. Syftet är att förenkla regelverket så att det går snabbare att genomföra bygg
I stället för att vänta på ett länsstyrelsebeslut ska kommuners detaljplaner kunna överklagas direkt till mark- och miljödomstolar. Det föreslår regeringen i en lagrådsremiss. Syftet är att förenkla regelverket så att det går snabbare att genomföra bygg

I stället för att vänta på ett länsstyrelsebeslut ska kommuners detaljplaner kunna överklagas direkt till mark- och miljödomstolar. Det föreslår regeringen i en lagrådsremiss. Syftet är att förenkla regelverket så att det går snabbare att genomföra byggprojekt.

””

Förslaget att slopa länsstyrelsen som första instans kommer från överklagandeutredningen som den förra regeringen tillsatte. Utredningen bedömde att överklagandeprocessen därmed kan kortas med upp till 4,5 månader. I dag är det två tredjedelar av de ärenden som hanteras av länsstyrelserna som ändå går vidare till nästa instans.

TT

Annons
Annons
Annons
Annons