Nyheter

Kostnaden för inhyrda barnmorskor fördubblad

Kostnaden för hyrbarnmorskor har fördubblats i landstingen. Från 2016 till 2017 har kostnaden ökat från 16 till 39 miljoner kronor. Ökningen varierar i landet - i Stockholms län rör det sig om fördubbling av kostnaden medan siffran tiofaldigats i Region Gävleborg, rapporterar Dagens Nyheter.(TT)
Publicerad 15 juli 2018

Kostnaden för hyrbarnmorskor har fördubblats i landstingen.

Från 2016 till 2017 har kostnaden ökat från 16 till 39 miljoner kronor. Ökningen varierar i landet - i Stockholms län rör det sig om fördubbling av kostnaden medan siffran tiofaldigats i Region Gävleborg, rapporterar Dagens Nyheter.

Kostnadsökningen beror på att fler landstingsanställda barnmorskor på grund av missnöje väljer att arbeta för bemanningsföretag.

””

Trots satsningar som heltidslön under utbildning till sjuksköterskor som vill specialinrikta sig har landstingen svårt att konkurrera med bemanningsföretagen när det gäller anställningsvillkor.

TT